in

VRSAR dijeli potpore za razvoj poduzetništva u 2024. Otvoren javni poziv, ovo su svi detalji

Foto TZ Vrsar

Općina Vrsar objavila je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva koji je otvoren najkasnije do 1. listopada ove godine. U nastavku više detalja.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2024. godini

I. UVODNE ODREDBE

I. Općina Vrsar-Orsera u cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2024. godini daje potpore kroz sljedeće mjere: 1. potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, 2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, 3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, 4. potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, 5. potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine.

Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Vrsar-Orsera, izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Vrsar-Orsera osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Korisnici potpora ne mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) čije se djelatnosti ne mogu financirati sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do f) Uredbe o potporama male vrijednosti br. 2023/2831 Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje Jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema Općini Vrsar-Orsera ima dospjelih, a nepodmirenih obveza.

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno puno radno vrijeme, što uključuje i vlasnika/cu obrta, odnosno trgovačkog društva. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa, sukladno tome podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave ukoliko nije u sustavu PDV-a.

Korisnici potpore ne mogu za istu mjeru/program/svrhu primiti potporu iz bilo kojeg drugog izvora. Sredstva za potpore iz članka I. ovoga Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Vrsar za 2024. godinu u iznosu od 26.545,00 eura.

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se u jednoj kalendarskoj godini odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog iznosa od 3.000,00 eura.

Ukoliko korisnik ostvari potporu za nabavu imovine temeljem ovog Programa, dužan je zadržati vlasništvo nad imovinom dvije godine od dana ostvarivanja potpore. Jedna mjera ne isključuje drugu.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava odnosno do 1. listopada ove godine.

Sve ostale informacije pročitajte na web stranici Općine Vrsar u nastavku:

U Poreču u petak koncert Sergija Predena i grupe „El Gato e le volpi“

Duga na Antenalu - Foto Tanja Kocijančić

ULJEPŠALA ISTARSKO NEBO: Prekrasna duga na Antenalu