in

VRSAR objavio natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Foto: TZ Vrsar

Objavljen je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Vrsar, na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar predviđeno za zakup.

Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za još toliko.

Sveukupna površina zemljišta ponuđenov na ovom natječaju iznosi 89,4027 ha, a maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi  iznosi 84,9563ha.

Ukupna početna zakupnina u natječaju iznosi 39.715,66 kuna.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar-Orsera, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine.

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu analizirat će ponude u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Više informacija na https://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/

Nove informacije u broju zaraženih: Ukupno ih je 418, u Istri 37

POREČ: Pokušao provaliti u kafić na benzinskoj postaji