in

Završena izgradnja reciklažnog dvorišta u Marčani za zbrinjavanje različitog otpada

Foto Općina Marčana

Danas, 14. travnja, u  Marčani je održana konferencija za medije povodom završetka izgradnje i predaje reciklažnog dvorišta površine 3.885 m2 u gospodarskoj zoni Marčanka na upravljanje komunalnom društvu Pula Herculanea d.o.o.

Osnovna svrha reciklažnog dvorišta jest zbrinjavanje različitih vrsta otpada koji se ne mogu zbrinuti redovnom uslugom odvoza kućnog otpada, kao što su problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, građevni otpad iz kućanstva, te električna i elektronička oprema.

pliško marčana reciklažno
Nina Brnić, Predrag Pliško i Robi Fuart

Troškovi  projekta bili su procijenjeni na 4,47 milijuna kuna s PDV-om, a realizirani su,  uključujući i geodetske troškove, troškove projektiranja te troškove vezane za  priključenje na dovodnu infrastrukturu, za oko 3 milijuna kuna s PDV-om, od čega se oko 2,21 milijuna kuna podmiruje potporom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak iz općinskog proračuna.

Sudionici u realizaciji projekta bili su Ekspert gradnja d.o.o. Buzet kao izvođač radova, Koning projekt d.o.o. Pula kao stručni nadzor, H-projekt d.o.o. Zagreb kao projektant i vršitelj projektantskog nadzora, AGG d.o.o Pula za geodetske poslove, Histria Atest d.o.o. Pula kao koordinator zaštite na radu,  Zelena Istra Pula kao pružatelj usluge izobrazno-informativnih aktivnosti, promidžbe i vidljivosti, te Centar za ulaganja Euro konzalting d.o.o. Pula  za uslugu upravljanja projektom i administracijom projekta.

Tijekom projekta Udruga Zelena Istra provela je niz edukativno-informativnih aktivnosti, od izrade promotivnih materijala za građane: plakati, letak, brošura te zvučna knjiga za slijepe i slabovidne osobe, do predavanja i radionice za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, preko predavanja  po mjesnim odborima do predavanja za zaposlene u općinskoj upravi, te pravnim osobama čiji je osnivač Općina Marčana.

– Građani su na predavanjima mogli naučiti sve o funkcioniranju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada, ali i upoznati se s konceptom zero waste načina života te dobiti mnoštvo savjeta o tome kako smanjiti i ponovo upotrijebiti otpad te kako pravilno kompostirati, izjavila je Nina Brnić iz Zelene Istre.

– Pula Herculanea d.o.o. preuzela je reciklažno dvorište na upravljanje te ga treba upisati u očevidnik reciklažnih dvorišta i izvršiti druge pripremne radnje za početak njegova rada, o  čemu će korisnici usluge biti obaviješteni, nakon čega će moći  potpuno besplatno odlagati  otpad koji se inače odlaže u reciklažnom dvorištu, izjavio je direktor Herculanee Robi Fuart, te dodao da ih uskoro očekuje preuzimanje već izgrađenog reciklažnog dvorišta u Općini Fažana, te početak gradnje još jednog reciklažnog dvorišta u Gradu Pula.

– Stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta unaprijedit će se sustav održivog gospodarenja otpadom za stanovnike s područja Općine Marčana koji će, uz sustav odvojenog prikupljanja na kućnom pragu, koji je uveden početkom studenog prošle godine, dobiti i mogućnost pravilnog zbrinjavanja svih ostalih vrsta otpada.

Na taj će se način povećati stopa pravilno odvojenog otpada koji će biti spreman za ponovnu uporabu i recikliranje. Izgradnjom reciklažnog dvorišta  očekujemo znatno smanjenje pojava divljih odlagališta otpada, istaknuo je načelnik Općine Predrag Pliško.

Izvor Općina Marčana

Novigrad

NOVIGRAD: Gotova prva faza obnove fekalne, oborinske i vodovodne mreže u starom gradu

Daria Linda Grebac, nova direktorica TZ-a Kaštelir

Turistička zajednica Kaštelira dobila novu direktoricu