in

Turistička zajednica Kaštelira dobila novu direktoricu

Daria- Linda Grebac, nova direktorica TZ-a Kaštelir

Nakon provedenog javnog natječaja za direktoricu Turističke zajednice općine Kaštelir-Labinci izabrana je Daria-Linda Grebac, mag.oec. iz Kaštelira. Izabrana je na mandat od četiri godine.

Na službenim stranicama TZ- objavljeno je, među ostalim, sljedeće: „Nakon provedenog postupka provjere i ispunjavanja administrativnih i formalnih uvjeta natječaja, provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na osobnom računalu od strane povjerenstva za izbor kandidata, provedene evaluacije dodatnih znanja i vještina iz područja dodatnog poznavanja stranog jezika, promocije i marketinga te organizacijskih vještina, provedenog ocjenjivanja Programa rada dostavljenog u prijavi kandidata te održanom razgovoru s kandidatom, Turističko vijeće na prijedlog izbornog povjerenstva za izbor kandidata, utvrdilo je da je kandidatkinja, Daria Linda Grebac magistar ekonomije, izabrana na navedeno radno mjesto.“

Nova direktorica dolazi iz hotelijerske tvrtke Valamar Riviera.

Foto Općina Marčana presica reciklažno

Završena izgradnja reciklažnog dvorišta u Marčani za zbrinjavanje različitog otpada

Bujština

U prodaji novi 163. broj časopisa Bujština