in

Županijski vijećnici usvojili proračun od 244 milijuna eura – Većina amandmana nije prošla

Foto Istarska županija

Na današnjoj 13. sjednici županijske Skupštine, posljednjoj u ovoj godini, usvojen je proračun Istarske županije za 2023. godinu težak 244.000.000 eura, s 29 glasova za i 10 protiv. Proračun, kao i ranije, objedinjuje planove 74 proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 54.427.858,31 eura ili 22,3 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 189.572.141,69 eura ili 77,7 % ukupnog proračuna.

Usvajanju Proračuna, prethodilo je čitanje pristiglih amandmana, ukupno njih 28, od kojih je četiri od strane župana kao predlagača, a preostalih 24 od strane klubova vijećnika, s time da je jedan pristigao van roka. Tijekom sjednice 2 su amandmana povučena. Župan Boris Miletić je prihvatio pet amandmana vijećnika:

  1. 132.722,00 eura za potrebe saniranja ekološke katastrofe u Ližnjanu koja je nastala uslijed izlijevanja nafte u more od nepoznatog počinitelja (Klub koalicije IDS-DDI, ISU-PIP, ZELENI SAVEZ – ZELENI)
  2. 15.000,00 eura za izradu Elaborata o lokaciji izgradnje sortirnice i postrojenja za biološku obradu otpada (Klub vijećnika SDP / Vijećnik Danijel Ferić)
  3. Sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Močibobi, Općina Karojba u iznosu od 30.260,80 eura (Klub vijećnika HDZ-a)
  4. 39.816,84 eura za izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Petar u Šumi, odnosno izgradnju parkirališta u centru Općine  Sv. Petar u Šumi s 45 parkirnih mjesta i izgradnju dijela nerazvrstanih cesta (Klub vijećnika HDZ-a)
  5. amandman Kluba vijećnika zeleno-lijeva koalicija o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama prihvaćen je djelomično u iznosu od 30.000,00 eura.

Međutim, nakon pojedinačnog glasanja za peti amandman, on nije usvojen.

Četiri amandmana nije prihvaćeno jer se ponavljaju, odnosno već su prihvaćeni, a radi se o osiguravanju sredstava za povećanje satnice pomoćnicima u nastavi te za saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu.

Izvor KABINET ŽUPANA

policija istarska mup ilustracija

UMAG: Talijan falsificirao dokumente za povrat PDV-a

Ukrao plastične boce i romobil