in

Grad Poreč: Otvoreni upisi djece u vrtiće

Foto Tanja Kocijančić

Grad Poreč objavio je poziv za upis djece u vrtiće za pedagošku 2022./2023. godinu.

Obrasci zahtjeva za prijem djece u vrtiće predaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ“ te osobnim podacima roditelja koji predaje zahtjev (ime i prezime, adresa i OIB) u Prijamnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), na adresi Obala m. Tita broj 4, prizemno, radnim danom od 8 do 14 sati (pauza od 11.00 do 11.30 sati).

Poziv se odnosi na upise djece u sljedeće dječje vrtiće: Dječji vrtić „Radost“ Poreč s područnim vrtićima u Baderni, Žbandaju, Kašteliru, Sv. Lovreču i Vižinadi, Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč s područnim vrtićima u Varvarima, Velom Maju, Dračevcu i Taru, Dječji vrtić „Crvenkapica“, Dječji vrtić „101 dalmatinac“.

Zahtjevi za prijem djece u vrtiće podnose se od 9. svibnja do 20. svibnja 2022.

Informacije je moguće dobiti isključivo telefonom na broj 634- 321 ili na mail : ira.kocijancic@porec.hr 

Foto Bio Istra grbinovica eko oaza razgovaraonica

BIO ISTRA na Grbinovici: Razgovor o budućnost eko-oaze iznjedrila pregršt zanimljivih ideja

Katja Mihoković s mentoricom Gordanom Poropat-Alihodžić

TAR: Nagrada LAURUS NOBILIS učenici Katji Mihoković