in

Gradonačelnik obišao mjesne odbore Fuškulin i Žbandaj – Proširuju se škola i vrtić, nove relacije električnog mini busa…

MO Žbandaj - foto Grad Poreč

Grad Poreč i ove godine nastavlja s praksom uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna za 2024. godinu. Da bi prijedlog bio što kvalitetniji, proteklih šest godina gradonačelnik i gradski pročelnici susretali su se s vijećima svih 10 mjesnih odbora, kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora.

MO Fuškulin - foto Grad Poreč
MO Fuškulin – foto Grad Poreč

Ta je praksa nastavljena i ove godine te se gradonačelnik Loris Peršurić i gradski pročelnik za komunalni sustav Marino Poropat do kraja rujna planiraju susresti s članovima vijeća svih deset porečkih mjesnih odbora, a ovog su tjedna obavljeni susreti s mjesnim odborima Žbandaj i Fuškulin u društvenim domovima.

Bilo je govora o realiziranim projektima, poput izgradnje društvenih domova u Mugebi i Dračevcu, sadnje, uređenja dječjeg igrališta u Dračevcu, javne rasvjete, obnove zvonika crkve u Fuškulinu, kao i sanacija u Dračevcu i Fuškulinu, potom izgradnji društvenog doma u Kadumima, uređenja lokvi, daljnjeg širenja gospodarske zone Buići-Žbandaj i drugih radova.

Među predviđenim projektima za naredno razdoblje je pojačano komunalno opremanje, asfaltiranja, gradnja manjih parkirališta po naseljima, javna rasvjeta, dječja igrališta, te pojačane akcije sadnje stabala, i vrlo uspješan projekt uređenja i revitalizacije lokvi. U Žbandaju je u planu proširenje osnovne škole, kao i novih prostorija u vrtiću, zbog povećanog broja djece, a aktivno se radi i na povezivanju Radmani i Žbandaja pješačkom komunikacijom. Gradonačelnik je napomenuo i da je Grad prijavio projekt nabave još jednog električnog mini-busa, za potrebe daljnjeg širenja pilot-projekta javnog prijevoza, i to za trasu u smjeru Baderne.

Za MO Fuškulin velika je vijest za cijelo područje izgradnja kanalizacijske mreže, koja je već krenula u Fuškulinu, a nastavit će se i u drugim naseljima na području mjesnog odbora, te se očekuje priključenje 470 stanovnika na mrežu.

Po obilasku svih mjesnih odbora, prikupljeni prijedlozi uvrstit će se u prijedlog za gradski proračun, za koji će biti provedeno i javno savjetovanje na gradskim web stranicama, putem kojeg svoje prijedloge mogu slati svi zainteresirani građani Poreča.

nevrijeme novigrad oblak oluja valentino cappellari 21-7-2023

Prvi dan jeseni donosi nevrijeme i pad temperatura

trgovina supermarket hrana

Povlači se još jedan proizvod: Pripazite ako ste ga kupili