in

Hrvatski Telekom otpisuje građanima dugove do 17. listopada

Zaključno do 17. listopada građani koji Hrvatskom Telekomu duguju do 2.500 kuna mogu od HT-a zatražiti oprost duga, objavila je ova tvrtka na svojim stranicama www.t.ht.hr gdje se mogu pronaći svi detalji, kao i obrazac za zahtjev koji treba ispuniti. Obrazac je dostupan i u T-centrima.

HT se time na osnovi Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama odlučio pridružiti odluci Vlade RH o otpisu dugova fizičkim osobama. Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema Hrvatskom Telekomu provodi se isključivo temeljem zahtjeva korisnika – dužnika. Korisnik – dužnik podnosi zahtjev u pisanom obliku na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi preporučenom poštom ili neposredno odvjetničkom uredu koji zastupa HT u konkretnom predmetu.

Otpis duga odobrit će se dužnicima za čiji se dug prema HT-u 31.12.2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu korisnika – dužnika i koja se na dan objave odluke još uvijek provodi. Drugi je kriterij da se radi o dugu korisnika – dužnika čiji ukupan dug prema HT-u po osnovi glavnice i troškova ne premašuje iznos od 2.500 kuna, a treći da se radi o dužnicima koji su primatelji jedne od novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina).

Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu korisnik – dužnik može pribaviti u nadležnom Centru za socijalnu skrb te je u izvorniku prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za otpis duga.

Krađa na jedrilici u rovinjskoj luci

Predstavljanje hrvatske turističke ponude na poslovnom sajmu u Riminiju