in

Kakvoća mora za kupanje u Istri – na 9 plaža nije baš dobra

Foto Grad Poreč - Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 6. do 9. lipnja 2023. godine, proveo II. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 19,6 ºC do 24 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 26 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 208 mjernih točaka odnosno u 95,9 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 8 mjernih točaka  (Novigrad, Novigrad – Zidine; Novigrad, TN Tere – Hotel Maestral; Novigrad, TN Tere – Hotel Laguna; Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale; Medulin, AC Medulin – Restoran Financa; Rovinj, AC Valalta – Rt Feliks; Bale, Kolone – Uvala Sv. Jakov; Novigrad, Novigrad – Rivarela), odnosno u 3,7% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Poreč, Hotel Riviera – Ispod hotela), odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom, objavila je Istarska županija.

Foto NK Jadran - Dream cup 2023.

Varaždin, Jadran Poreč i Novigrad pobjednici Dream Cupa Poreč 2023.

Foto Umjetnička škola Poreč

Izvrstan nastup učenika plesa Umjetničke škole Poreč u predstavi „PLAY, PLAY!“