in

KAŠTELIR donio odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

Sjedište Općine Kaštelir-Labinci/Foto Tanja Kocijančić

Općina Kaštelir-Labinci donijela je odluku o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za vrijeme trajanja turističke sezone. Odlukom, koju je usvojilo Općinsko vijeće, određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova.
Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove odluke ograničavaju ili zabranjuju
smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Na području Općine Kaštelir-Labinci ne smiju se izvoditi navedeni građevinski radovi u razdoblju od 13. lipnja do 05. rujna 2021. godine, sve dane u tjednu. Provedbu odluke nadzirat će općinski komunalni redar, a predviđene su i sankcije za one koji se ovih odredbi ne budu pridržavali.

U tom se razdoblju mogu iznimno izvoditi radovi u sljedećim slučajevima:

 1. hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se
  javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje
  ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,
 2. nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i
  zdravlje ljudi,
 3. odlukom Općinskog vijeća kada se radi o izvođenju radova od značaja za turizam,
  gospodarstvo i ostale vrste radova, a odnose se na veće projekte od posebnog interesa,
 4. građenje objekata za koje je odlukom Vlade RH ili posebnim zakonom utvrđen interes
  Republike Hrvatske,
 5. izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke
  drugog državnog tijela državne vlasti, a traži se žurno postupanje.

Nedostaje vam vaše omiljeno craft piće? Odsad jedinstvene COUNT’S DRINKS napitke možete naručiti preko novog web shopa

Od utorka nove cijene goriva