in

KAŠTELIR: Općina definirala kada će u 2021. biti zabranjeno izvođenje građevinskih radova

Foto Tanja Kocijančić

Vijećnici Općine Kaštelir-Labinci usvojili su odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u godini za razdoblje od od 13. lipnja do 05. rujna 2021. godine.

Ovom odlukom zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcije građevine za vrijeme trajanja turističke sezone, odnosno određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova.
Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove odluke ograničavaju ili zabranjuju
smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Radovi tijekom zabrane mogu se izvoditi u pojedinim situacijama. Radi se o hitnim popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se
javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje
ljudi kao i veća oštećenja nekretnine. Zatim, mogući su nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, zatim radovi od značaja za turizam, gospodarstvo i ostale vrste radova, a odnose se na veće projekte od posebnog interesa. Moguće je i građenje objekata za koje je odlukom Vlade RH ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske, potom uklanjanje građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog državnog tijela državne vlasti koja traži žurno postupanje.
Investitori i izvođači koji su zauzeli javnu površinu dužni su je dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova.

Nadzor ove odluke provodit će komunalno redarstvo sukladno odredbama
Zakona o građevinskoj inspekciji.

Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.

Porečki pčelari poklonili više od 200 teglica meda vrtićima i Domu za starije i nemoćne

Etilen oksid nađen u različitim pekarskim proizvodima