in

KAŠTELIR: Vijećnici će raspravljati o prodaji nekretnina i otpisu zastarjelih potraživanja

Sjedište Općine Kaštelir-Labinci/Foto Tanja Kocijančić

Općina Kaštelir-Labinci održat će u srijedu, 24. ožujka 2021. godine u 18.30 sati u Zajednici Talijana u Labincima sjednicu Općinskog vijeća prema uputama Stožera za Covid -19.

Na dnevnom redu su sljedeće točke:

 1. Verifikacija zapisnika.
 2. Pitanja vijećnika.
 3. Prijedlog Odluke o ostvarenju Proračuna za 2020. godinu s izvješćima
  realizacije Programa javnih potreba.
 4. Prijedlog Odluke za zamjenu općinske nekretnine.
 5. Prijedlog Odluka o prodaji općinskih nekretnina.
 6. Prijedlog Odluke o prijenosu prava zakupa i prava građenja i korištenja
  građevinskog zemljišta oznake k.č. 1581/2 k.o. Labinci.
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u
  vlasništvu Općine Kaštelir – Labinci za 2021. godinu.
 8. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova
  općinskih poreza i kamata.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama.
 10. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine
  Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenici za razdoblje 2014.-2020.

Ugašen požar škole na Verudi

Prvi na svijetu testirat će četverodnevni radni tjedan