in

KAŠTELIR: Vijećnici donijeli odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova u sezoni

Kaštelir - Foto Tanja Kocijančić

Vijećnici Općine Kaštelir-Labinci usvojili su u četvrtak navečer odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini koja će biti na snazi od 18. lipnja do 03. rujna 2022. godine. Načelnik Đulijano Petrović istaknuo je u uvodu da se ove godine odluka pokazala dobrom i provedivom, pritužbi baš i nije bilo, pa su je odlučili ponoviti i u idućoj godini. Jedino je razdoblje zabrane izvođenja nešto promijenjeno.

Kako je navedeno, odlukom se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za vrijeme trajanja turističke sezone, odnosno određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove odluke ograničavaju ili zabranjuju smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Tijekom turističke sezone mogu se iznimno izvoditi građevinski radovi u sljedećim slučajevima:

1. hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

2. nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,

3. odlukom Općinskog vijeća kada se radi o izvođenju radova od značaja za turizam, gospodarstvo i ostale vrste radova, a odnose se na veće projekte od posebnog interesa,

4. građenje objekata za koje je odlukom Vlade RH ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

5. izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog državnog tijela državne vlasti, a traži se žurno postupanje.

Investitori i izvođači koji su zauzeli javnu površinu dužni su je dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova, odnosno do 18. lipnja.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Novčanu kaznu za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone izriče općinski komunalni redar prema odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

korona covid unsplash ilustracija doktor maska

Petak: U Istri nešto manje od 200 novozaraženih. Opet jedna osoba preminula u bolnici

Foto Općina Sveti Petar u Šumi savjetovanje o digitalizaciji sporta

Stručno savjetovanje u Sv. Petru u Šumi o digitalizaciji i informatizaciji sporta kao alatu za izgradnju infrastrukture