in

KONZERVATORI odobrili postavljanje OGRADE za zaštitu pješaka na Peškeri!

Na Peškeri je nužna zaštitna ograda

-Ideja postavljanja ograde je načelno prihvatljiva. Za sve radove potrebno je na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje/potvrdu glavnog projekta. Predmetne projekte mora izraditi osoba/tvrtka koja posjeduje licencu za radove na kulturnom dobru, piše u odgovoru pročelnice Konzervatorskog odjela u Puli Lorelle Limoncin Toth na inicijativu da se uz obalni rub u dijelu porečke uvale Peškera postavi ograda za zaštitu pješaka.

Zbog velike visinske razlike u tom dijelu uvale i bojazni od stradavanja pješaka (nesreća je bilo više puta) mnogo se puta o tome raspravljalo na Gradskom vijeću, a bilo je i inicijativa da se u ranije proračune uvrste sredstva za sigurnosno uređenje pješačke zone u Ulici Nikole Tesle. Inicijative su uvijek prihvaćane, ali realizacija je izostala.

Posljednji put inicijativu je prije tri mjeseca dao vijećnik Mario Ritoša koji je onomad rekao da je proširenje šetnice kod Nanosa već dugo na dnevnom redu, više je puta obećano, ali o tome se u zadnje vrijeme ne govori.

„Pitam bi li se mogao promet regulirati tako da navečer, na dva-tri sata, ispred Nanosa bude isključivo pješačka zona? Građani već godinama negoduju jer ondje uz more nikad nije napravljena zaštitna ograda, neki rukohvat, kako bi se zaštitilo šetače, naročito starije ljude za koje je to naročito opasno. Dovoljno da ih netko slučajno dotakne pa da padnu. Ondje ima i neravnina na asfaltu, pa bi bilo dobro da se barem to sanira za početak“, kazao je u siječnju vijećnik Istarske stranke umirovljenika Ritoša.

Gradonačelnik Loris Peršurić mu je tada rekao da su ogradu već htjeli postaviti, ali iako je Grad više puta tražio neko rješenje od konzervatora – nikad ništa nije (dosad) urodilo plodom.

„Molim sve vijećnike da ponovno, u ime vijeća pošaljemo upit konzervatorima da se neko rješenje iznađe radi sigurnosti građana. Naime, ondje se nalazi starorimski zid, zaštićeni spomenik kulture koji bi trebalo istražiti, iskopati i sve što uz to ide. Bez odobrenja konzervatora ne smije ga se dirati“, objasnio je u siječnju gradonačelnik. 

Dan otvorenih vrata porečkih VATROGASACA od 6. svibnja

ŠAVRINKA stiže u petak na porečku BOOKtigu