in

KAŠTEL U LUPOGLAVU: Nekadašnji dragulj austrijske Istre podno Ćićarije

Foto Istarska županija

Donosimo ciklus o istarskim kaštelima. Danas predstavljamo priču o Savičenti iz publikacije Istarske županije pod nazivom “Istarski kašteli”.

Nekadašnji dragulj goričke Istre podno Ćićarije
Ruševine nekadašnjeg važnog istarskog kaštela Lupoglava nalaze se na istaknutom položaju, na brdu Gradina na 829 metara nadmorske visine podno planinskog masiva Cićarije. Izgrađen na strateškoj poziciji s koje se kontroliraju dvije ključne prometnice, jedna koja spaja Liburniju preko Istre s Krasom i Furlanijom, a druga koja dolinu rijeke Raše povezuje sBuzeštinom, Lupoglav je tijekom srednjegi ranog novog vijeka bio jedan od najvrjednijih kaštela kontinentalnog dijela Poluotoka. Bio je to pravi dragulj goričke, odnosno austrijske Istre.

Njime se pokušala kupiti naklonost istarskih velmoža
Najstarija povijest Lupoglava nije u potpunosti razjašnjena. Misteriozni toponim Lompaga, koji se spominje kao jedan od posjeda koje je rimski kralj Henrik IV. predao svom vjernom markgrofu Istre Ulriku l. od Weimara kao nagradu za uzorno služenje u ratu protiv ugarskog kralja Bele l, vrlo se vjerojatno odnosi upravo na Lupoglav. lako se izrijekom ne spominje u darovnici Ulrika ll. iz 1102. godine, vjerojatno je s cijelim istarskim patrimonijem ove grofovske kućei Lupoglav prešao pod vlast akvilejske crkve.
Lupoglav se potom u povijesnim izvorima spominje tek 1264. godine i to kao kaštel pod izravnom vlašću Akvilejskog patrijarhata. Tada ga patrijarh Grgur od Montelonga prepušta Henriku od Pazina i njegovoj ženi Elizabeti od Petrapilose, osobama odanim grofovima Goričkim. Riječ je O stanovitom poklonu kojim je patrijarh namjeravao osigurati dobre od-
nose s istarskim velmožama. U tom je naumu bio neuspješan jer je svega tri godine nakon toga buknuo veliki sukob u kojemu su protiv njega ratovali Albert I. Gorički i Henrik od Pazina.

Foto Istarska županija
Foto Istarska županija

U povijesnom vrtlogu izmedu nasljeđivanja i prodaje
Grgurovom investiturom akvilejska je crkva zauvijek izgubila ovaj strateški kaštel kojim će tijekom srednjovjekovnih stoljeća vladati vitezovi vjerni kući Gorica. Godine 1362. grof Albert lll. od Gorice prodat će Lupoglav i cijelu pripadajuću gospoštiju Erchardu od Ebersteina i tada započinje duga i zapletena priča prodaja i nasljedivanja ovog osebujnog kaštela i njegove gospoštije koja je uključivala još četiri sela: Gorenju i Dolenju Vas, Lesišćinu i Semić te izdvojene posjede: Krajcar Breg, Krbune, Sutivanac i Šumber.
Kuću Eberstein iz Koruške naslijedila je početkom XV. stoljeća bračnom vezom štajerska kuća Herberstein, čiji su izdanci zaslužni i za rekonstrukciju kaštela Lupoglav.
Godine 1525. Herbersteini prepuštaju kaštel Ferdinandu Habsburškome, vladaru Istarske grofovije, za 10.000 rajnskih forinti. Austrijski nadvojvode potom prepuštaju kaštel senjskom vojskovođi Petru Kružiću, heroju koji se istaknuo u ratovima protiv Osmanlija, naročito u obrani Klisa. Preko braka Petrove kćeri lvane s Ivanom Sinkovićem od Senja, Lupoglav po-
novno mijenja vlasnike. Obitelj Sinković vladala je kaštelom kroz turbulentno XVII. stoljeće ratujući na strani Habsburgovaca protiv Mlečana u lstri, kada dolazi do nove refortifikacije ovog strateškog kaštela.

Foto Istarska županija kaštel
Foto Istarska županija

Zastrašujuće brzo propadanje monumentalnog zdanja
Godine 1634. Lupoglav kupuje Pompeo Brigido iz Trsta i posjed ostaje u vlasništvu ove obitelji sve do sredine XIX. stoljeća. Upravo pod upravom ove obitelji napušta se stari lupoglavski kaštel i gradi se nova monumentalna rezidencija na pristupačnijoj poziciji – današnji kaštel Brigido.
Napustanjem starog Lupoglava i izgradnjom novog kaštela počinje njegovo strmoglavo propadanje. Pod upravom Brigida 1847. godine dolazi i do velike pobune lupoglavskih kmetova koju su vlasti ugušile oružjem, a bila je to posljednja seljačka buna u lstri. Na kraju, sestre Paolina i Ferdinanda, kćeri i nasljednice Paola Brigida, koji je u 24. godini izgu-
bio život u dvoboju u Beču, prodaju Lupoglavsku gospoštiju Tomasu Sottocoroni iz Vodnjana. On je, pak, već 1895. godine nudi na prodaju Markgrofoviji Istri.
Krajem XIX. stoljeća, kada ga je Sottocorona stavio na prodaju, kaštel Brigidoje još uvijek bio u useljivom stanju, impozantni relikt novovjekovne ere. No ubrzo je zastrašujućom brzinom i on propao postavši, poput starog Lupoglava. ruševno i zapušteno zdanje, kakvo je, nažalost, i darnas.
Lupoglavje svakako vrijedan kandidat za temeljitu obnovu koji bi, jednom kada mu se vrati barem dio staroga sjaja, svakako mogao predstavljati atraktivnu turističku destinaciju kao jedna od glavnih karika u lancu kaštela duž rijeke Raše.

Godine 1634. Lupoglav kupuje Pompeo Brigido iz Trsta i posjed ostaje u vlasništvu ove obitelji sve do sredine XIX. stoljeća. Pod njihovom upravom napušta se stari srednjovjekovni kaštel i gradi se nova monumentalna rezidencija na pristupačnijoj poziciji.

Autor teksta dr. Josip Banić

Izvor teksta – Istarski kašteli, publikacija u izdanju Istarske županije

Fotografije nastale u okviru TAKE IT SLOW projekta Programa CBC INTERREG VA Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u okviru kojeg je Istarska županija otvorila posjetiteljski centar Kuća kaštela u Momjanu

O projektu

Pametni i spori turizam jadranskog naslijeđa budućnosti (TAKE IT SLOW) predstavlja strateški projekt INTERREG VA CBC Italija Hrvatska programa 2014-2020 koji će upravljati i promovirati jadransku regiju kao zelenu, pametnu, održivu, dostupnu prekograničnu turističku destinaciju usmjerenu promociji koncepta sporog turizma. 

Opći cilj projekta je povećati prosperitet i potencijal zelenog rasta mediteranskih otoka, priobalja i unutrašnjosti projektnog područja kao visoko specijaliziranih TAKE IT SLOW destinacija, stimuliranjem prekograničnog partnerstva radi postizanja opipljivih promjena u upravljanju destinacijama. Projekt će se usredotočiti na potencijale prirodne i kulturne baštine za razvoj održivog turizma u cilju postizanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničke prekogranične jadranske turističke destinacije omogućavajući regionalnim i lokalnim dionicima razmjenu znanja, razvoj i provedbu pilot-projekta te testiranje novih politika, proizvoda i usluga.

U okviru projekta TAKE IT SLOW otvorit će se Posjetiteljsko interpretativni centar Kuća istarskih kaštela, koji će se umrežiti i promovirati zajedno s ostalim centrima i lokalitetima prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Italiji. U centru će se prezentirati kulturna ruta istarskih kaštela, tipični proizvodi i gastronomija kao nišni sektori koji otvaraju nove mogućnosti prezentacije prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Provedba projekta službeno je započela online kick-off sastankom projektnih partnera održanim 29. i 30. srpnja 2020.godine.

Link na stranicu programa: https://www.italy-croatia.eu/

Projekt: Pametni i spori turizam jadranskog naslijeđa budućnosti 
Akronim: TAKE IT SLOW
Programe: Interreg V-A Italija-Hrvatska CBC Program 2014-2020
Trajanje: 01. lipnja 2020. godine – 31. prosinca 2022. godine
Budžet: 3.764.695,71 EUR 
Financiranje: 85% Europski regionalni razvojni fond, 15% partnerske organizacije
Vodeći partner: Dubrovačko-neretvanska županija
Projektni partneri: Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Istarska županija, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia, Regija Veneto, Regija Emilia-Romagna, Regija Marche, Regija Abruzzo, Regija Molise, Konzorcij javnog teatra Puglia i pridruženi partner Regija Puglia.

kaštel-tar-tanja kocijančić

TAR: Natječaj za štandove pri kraju

Energična Indira - Foto TZ Tar-Vabriga - Antonio Paljuh

Turistički rezime: Hrvatska treću godinu zaredom pobjednica Mediterana