in

Lipo je u Istri – Natječaj za umjetnike do 30 godina

Rabac - Foto Marinela Žiković

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre poslalo je obavijest o natječaju “Lipo je u Istri” kojim poziva mlade umjetnike da se prijave, bilo da imaju stalno ili privremeno boravište u našoj županiji. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:

Živjeti u Istri svojevrsna je privilegija. Ovaj čarobni poluotok sjevernog Jadrana oduvijek je bio meka za ljude kreativne prirode, a pogotovo za umjetnike vizualne orijentacije. Boje, to čudo ovog svijeta, koje u mraku umiru, a kojima svjetlo daje život, kao da su rođene na mediteranskom suncu. Mi koji živimo na istarskom tlu osjećamo duboku povezanost s njime. Istra ima neku čudnu moć, upravo onako kako je to u jednom tekstu o Istri naveo arhitekt Turato: „Ti možeš doći u Istru iz bilo kojeg dijela svijeta i možeš postati Istrijan. Drugdje, u Dalmaciji ili Zagrebu, nikad nećeš postati pravi Zagrebčanec ili Dalmatinac ako tamo nisi rođen. Istrijanstvo je jedan otvoreni pristup u kojem, ako vi dođete u Istru i prihvatite njena načela, taj poluotok od vas može napraviti Istrijana. Ta indentifikacija nije genetski proces u kojem se vi morate roditi kao Istrijan, nego vi to možete postati tijekom života. Ono što je bitno u tom procesu je da taj poluotok, teritorij, zemlja od vas čini Istrijana“.

Umjetnička percepcija je iznad percepcije običnog čovjeka, umjetnik vidi više i drugačije.
U ovom projektu HDLU-a Istre očekujem da mladi autori za koji je ovaj projekt i pripremljen, na način kako nalaže njihova umjetnička osobnost i u skladu sa suvremenim tokovima vizualne umjetnosti, odgovore na temu Istre – svog životnog i kreativnog prostora, u potpunoj slobodi, kako u izboru medija tako i u izrazu, stilu i umjetničkim metaforama, napisao je kustos projekta Milan Marin.

UVJETI:
U projektu mogu sudjelovati umjetnici profesionalci i amateri do 30 godina starosti sa stalnim ili privremenim boravištem u Istri.


Način prijave: prijavu (popunjen formular prijavnice, fotografije i opis radova) autori šalju do 25. 11. 2022. na e-adresu HDLU-a Istre istrehdlui2020@gmail.com i na e-adresu kustosa projekta marin.b.milan@gmail.com (kustos će izvršiti odabir pristiglih radova do 26. 11. 2022., kada će autori bit obaviješteni o rezultatima; kustos nije dužan obrazložiti odabir radova).

Nakon selekcije autori radove dostavljaju u sjedište HDLU-a Istre u Zagrebačkoj 4 do 30. 11. 2022. (izložba odabranih radova na predloženu temu projekta bit će otvorena 1. 12. 2022., a zatvorena 21. 12. 2022.).


Napomena: Autori mogu podastrijeti na selekciju do 2 (dva) rada ukoliko nije riječ o diptihu, potliptihu ili seriji koja predstavlja cjelinu

 max. veličina rada 150 x 150 cm

 fotografije radova šalju se u JPG formatu, manje rezolucije – fotografije je potrebno imenovati!!! (prezime, ime, naziv rada, tehnika, dimenzije, godina produkcije)

 radovi koji su odabrani za izlaganje dostavljaju se bez okvira, paspartua i sličnih dodataka ukoliko navedeni nisu sastavni dio koncepta rada

 ukoliko autor šalje više radova, ispunjava zasebnu prijavnicu za svaki rad.


VAŽNA NAPOMENA: Organizator nije u mogućnosti snositi troškove dostave i povrata radova.

Upravni odbor HDLU-a Istre

Ilustracija - Šuma na Učki - Foto Marinela Žiković

U nedjelju na Ćićariji Festival šuma i šumskih plodova

Požar u školi u Vrsaru - Foto Vatrogasci Poreč

VRSAR: Policija dovršila očevid nakon požara u školi. Šteta je velika