in

PAZIN: U četvrtak predstavljanje publikacije PREDMETI SJEĆANJA u kaštelu

Predstavljane publikacije Predmeti sjećanja. Zbirka Suveniri, suvremena interpretacija tradicijske kulture u četvrtak 13.05.2021. u 18 sati u Pazinu.

Sadržajnu okosnicu ove publikacije čini stručna obrada i analiza istoimene muzejske zbirke.
Publikaciju će predstaviti Nataša Urošević, docentica s pulskog Sveučilišta; Lidija Nikočević, viša kustosica Etnografskog muzeja Istre i Mario Buletić, autor publikacije i viši kustos Etnografskog muzeja Istre.

Sadržajnu okosnicu ove publikacije čini stručna obrada i analiza istoimene muzejske zbirke. Otvara se osvrtom na karakteristike i višeslojnost značaja muzejskih zbirki kao predmeta baštine. Pogled se potom usmjerava na proces stvaranja muzejskih zbirki Etnografskog muzeja Istre općenito te zbirke Suveniri posebno. Što je suvenir te koje mogu biti neke od njegovih uloga i funkcija u životnim i društvenim procesima neka su od pitanja na koja se traži odgovor. Obrađuje se tema nastanaka istarskog suve¬nira i njegove kategorizacije, odnosno koja su svojstva poželjna da suvenir kao predmet u lokalnom kontekstu bude prihvaćen i doživljen kao višeznačajan materijalni svjedok prostora, vremena, kulture kao načina života ljudi u širem smislu. Središnji dio publikacije čine sadržajna obrada, primjena različitih pogleda i pristupa u analizi zbirke Suveniri.  Zaključne riječi služe za stvaranje smjernica daljnjih istraživanja teme suvenira i za razvoj same zbirke.
Autor publikacije je viši kustos Etnografskog muzeja Istre Mario Buletić, a grafičku pripremu izradila je Tihana Nalić.
Predstavljanje će se održati u dvorištu pazinskog Kaštela uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Kozlevac: Još ne možemo biti potpuno mirni ali učenici se vraćaju u školu

POREČ: Finida nastupila na prvenstvu Hrvatske