in

Ribarska tradicija u Novigradu: Dovršena gradnja izložbenog prostora buduće zavičajne zbirke

Foto Grad Novigrad

Tijekom lipnja dovršeni su građevinski radovi na dogradnji izložbenog prostora, u kojem će biti smještena kulturno-povijesna zavičajna zbirka Novigrada vezana uz ribarsku tradiciju našega grada.

Foto Grad Novigrad
Foto Grad Novigrad

U međuvremenu je izrađen i projekt 3D vizualizacije interijera i osmišljavanja sadržaja, za što se pobrinuo Mediteranum – Zavod za revitalizaciju mediteranske kulture Piran.

Radovi se nastavljaju uređenjem interijera, a paralelno se radi i na prikupljanju eksponata buduće novigradske zavičajne zbirke.

Dodajmo kako je uz dogradnju novoizgrađenog dijela, uređeno i pročelje postojećeg dijela zgrade, u kojoj je dosad bio smješten Gallerion, a obnovljen je i portal na ulazu u prostor Galleriona, doznajemo u Gradu Novigradu.

Naime, prošlog mjeseca obavljeni su prije toga i konzervatorsko-restauratorski radovi na pročelju portala ovog izložbenog prostora u Mlinskoj ulici. Nadležni Konzervatorski odjel u Puli izdao je rješenje prema kojem su izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici portala južnog pročelja prostora u Novigradu.
Radovi koji su provedeni tijekom procesa restauracije su sanacija loma zaglavnog kamena, uklanjanje naknadnih metalnih dijelova iz sljubnica, rekonstrukcija nedostajućih formi na kamenu u umjetnom kamenu, tonsko ujednačavanje površine kamenog materijala i fugiranje sljubnica. Izvođači konzervatorsko-restauratorskih radova bili su Osanna Šašinka (konzervator-restaurator, voditelj radova) i Kristijan Lazović (suradnik konzervatora-restauratora).

Radovi su izvedeni u sklopu sveobuhvatnog uređenja fasade objekta, saznajemo u Gradu Novigradu.

Stanje prije i poslije konzervatorsko-restauratorskih radova

galerija poreč trgovine shopping

POREČ: Ovo su radne nedjelje u shopping centru Galerija

Foto Manuel Paljuh - TZ Poreč

POREČKO LJETO: Tomislav Bralić i klapa Intrade priredili spektakl