in

U tijeku javno savjetovanje o planu za razvoj kulture Istarske županije 2024.-2029: Predstavljanje u Poreču, Puli i Pazinu

Foto Istarska županija - Festival zavičajnosti u Fažani 2023.

U tijeku je Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana razvoja kulture Istarske županije za razdoblje od 2024. do 2029.  godine, a radi se o temeljnom srednjoročnom aktu strateškog planiranja u području kulture Istarske županije. Isti se donosi u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja u kulturi. Nositelj izrade Plana razvoja kulture bila je Istarska županija, putem Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost, s angažiranim vanjskim stručnjacima. U postupak  izrade Plana razvoja kulture uključena su i kulturna vijeća Istarske županije, sukladno članku 15. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Plan razvoja kulture sastoji se od nekoliko međusobno povezanih cjelina:                                                                                                                            

  • Uvodnog dijela;                                                                                                                                   
  • Vizije kulturnog razvitka Istarske županije;
  • Prioritetnih područja djelovanja s razrađenim ciljevima i                                                                                                                                                                                                                                    
  • Sažetka.

Plan razvoja kulture Istarske županije temelji se na sljedećim prioritetima kulturne politike:

  • Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta;     
  • Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta putem jačanja kulturnog identiteta, baštine i tradicije;                                                                                                                                                                            
  • Razvoj i osnaživanje kulturnog sektora u Istarskoj županiji unapređivanjem uvjeta za rad ustanova, udruga i umjetnika;    
  • Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i sudjelovanja stanovnika Istarske županije u kulturnim programima;                                                                                                                                                   
  • Povećanje sudjelovanja mladih u kulturnim aktivnostima i
  • Osnaživanje međunarodne kulturne suradnje.

Javno savjetovanje o Nacrtu Plana za razvoj kulture Istarske županije 2024.-2029. trajat će od 15. prosinca 2023. do 15. siječnja 2024. godine. 

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja o Nacrtu Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana 2024. – 2029. dostave svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe. 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti čitko napisani na Obrascu za sudjelovanje s imenom i prezimenom podnositelja i u roku dostavljeni na mail: kultura@istra-istria.hr 

Po završetku savjetovanja, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost će razmotriti sve pristigle prijedloge, mišljenja i primjedbe, te će  sastaviti Izvješće o savjetovanju koje sadrži zaprimljene prijedloge, mišljenja i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga, mišljenja i primjedbi, koje će biti objavljeno na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr , najkasnije u roku od 8 dana od završetka savjetovanja.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću i ishodovanja prethodnog mišljenja Vijeća za kulturu, utvrđeni Prijedlog Plana razvoja kulture Istarske županije-Regione Istriana za razdoblje od 2024. do 2029. godine bit će upućen Skupštini Istarske županije-Regione Istriana na nadležno postupanje.

U tjednu od 8. do 12. siječnja 2024. godine bit će organizirana predstavljanja Plana razvoja kulture Istarske županije-Regione Istriana 2024. – 2029. godine u Puli, Poreču i Pazinu o čemu će javnost biti naknadno obaviještena putem medija.

Foto OŠ Tar-Vabriga

TAR: Veliki pričali malima kamishibai priče

Obnovljena

Vijećnici Općine Funtana usvojili odluku o zabrani građevinskih radova u sezoni