in

Mjerenje kakvoće mora u Istri – Na tri plaže kvaliteta nije izvrsna

Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 15., 16. i 17. lipnja 2021. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 ºC do 24,4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 98,61 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, zatim na 2 mjerne točke (Lanterna, Labin, Hotel S. Andrea – ispod hotela i Puntižela, Pula, Puntižela – Monte Cristo Beach) odnosno u 0,93 % uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Peroj, Vodnjan, Peroj – Božinka) odnosno u 0,46 % uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Izvor Istarska županija

komarac

Od 21. lipnja kreće zaprašivanje komaraca na području Poreča i okolnih mjesta

Sindikalistica Cvitić: “Mnogi hoteli ostat će zatvoreni jer neće imati tko raditi”