in

Mjerenje kakvoće: Na 2 od 217 plaža u Istri more nije izvrsno za kupanje

Foto TZ Rovinj

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 22. do 30. kolovoza 2022. godine, proveo VIII. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. 

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 22,8 ºC do 26,4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21 ºC do 29,2 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 215 mjernih točaka odnosno u 99,1 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na 2 mjerne točke (Rovinj, Monsena, AC Amarin – Ispod restorana i Rovinj, Monsena, AC Amarin – pješčana plaža), odnosno u 0,9% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom, zadovoljavajuće žutom bojom i nezadovoljavajuće crvenom bojom. 

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.

Izvor Istarska županija

Foto Fb Nuovo Cinema Buie

Film “Novo kino Buje” u Bujama u subotu. Dolazi i redatelj

Nikolina Brnjac - Foto MINT

SEZONA IZVRSNA – Istra prednjači s 25 milijuna od ukupno 86,6 milijuna noćenja