in

Mjerenje: Na 8 plaža u Istri more nije izvrsne kakvoće – i to na području Poreča i Bala

Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 28. do 30. srpnja 2021. godine, proveo VI  ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 24,8 ºC do 28 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22,5 ºC do 32 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na  208 mjernih točaka odnosno u 96,30 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Poreč, AC Ulika – Rt Šilok-sjeverni dio, Poreč, AC Ulika – Uvala Frnaže, Poreč, Materada, Rt Sv. Martina – Prema uvali Sv. Martin i Bale, Kolone – Uvala Sv. Jakov) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 4 mjerne točke (Poreč, Špadići, Hotel Materada – Sjeverni dio, Poreč, Špadići, Hotel Materada – Juži dio, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (sredina) i Poreč, AC Ulika – Rt Frnaže) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Također se informira javnost da je dana 1.8.2021. u večernjim satima Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije zaprimio dojavu o havariji crpne stanice u Fažani, pri čemu je došlo do izlijevanja otpadnih voda u more u blizini plaže Fažana sjever – 7258. O incidentnoj situaciji obaviještene su sve nadležne institucije i inspekcije, a na vidljivim mjestima postavljene su crvene zastave te table sa znakom Zabrane kupanja. Od strane ovlaštenog laboratorija Nastavnog zavoda da javno zdravstvo Istarske županije uzet je uzorak vode za analizu. Preliminarni rezultati analize E.coli pokazuju onečišćenje te se nastavlja uzorkovanje mora.

O rezultatima ispitivanja i daljnjim postupanjima informirat će se javnost te se kupačima savjetuje oprez i praćenje obavijesti nakon dobivanja cjelovitih i novih rezultata te postupanja Inspekcije zaštite okoliša.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.

Izvor Istarska županija

poreč

POREČ: Uskoro fokus grupe s mladima i donositeljima odluka prije finalne verzije Lokalnog programa za mlade

KAŠTELIR: I ove godine se organizira Ljetna škola za učenike