in

Mjerili kakvoću mora u Istri – Ovih 6 plaža bi trebalo izjegavati

Foto Tanja Kocijančić

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 31. kolovoza do 1. rujna 2023. godine, proveo VIII. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. 

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 22 ºC do 26,4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 16 ºC do 27 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 211 mjernih točaka odnosno u 97,2 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Funtana, AC Puntica – Prema ribarskoj luci; Poreč, Hotel Molindrio – ispod hotela; Raša,Trget, Get i Marčana, Duga uvala, Punta kod sidra), odnosno u 1,8 % uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 2 mjerne točke (Rovinj – Stari grad, Hotel Rovinj – Ispod hotela i Bale, Kolone – Uvala Sv. Jakov), odnosno u 0,9 % uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. 

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni OVDJE.

Izvor Istarska županija – Nastavni zavod za jvno zdravstvo – Voditelj odsjeka Bruno Kostelić, dipl. ing.biol.

policija auto

Prevaren mladić iz Istre: Preko interneta htio unajmiti stan, pa ostao bez novca

Crveni križ Poreč ima Dane otvorenih vrata – Obnovite znanje prve pomoći