in

Multiplikativi događaj projekta DIGIAGRI u Poreču: Testirajte besplatnu aplikaciju

Institut u Poreču

Projekt DIGIAGRI – Didactic – Digital Tools for Practical Contents Training iz programa ERASMUS+ provodi se od 01.02.2022. na Institutu za poljoprivredu i turizam. Uz Institut projektni partneri su iz Španjolske i Slovenije, a vodeći partner je „Biotehnički centar Naklo“ iz Slovenije.

Prije završetka projekta 31.07.2024. projektnim aktivnostima predviđeno je organiziranje multiplikativnog događanja na kojem će biti predstavljen glavni cilj projekta. Projekt je bio usmjeren prema izradi kvalitetnog nastavnog materijala kojim će biti omogućeno učenje na daljinu. Testni materijali obuhvatili su uzgoj rajčice, paprike i vinove loze. Materijali na projektu izrađeni su na engleskom, španjolskom, hrvatskom i slovenskom jeziku.

Aplikacija je besplatna i dostupna na internetu, a funkcionira kao obrazovna platforma s više edukacijskih razina, korisnih akademskoj i laičkoj razini razumijevanja edukativnih modula. Korištenje aplikacije je u potpunosti besplatno za sve. Aplikaciji je moguće pristupati putem linka https://digiagri.miteam.si na kojem možete obaviti proces registracije i početi s praćenjem i testiranjem modula.

Multiplikativni događaj s ciljem predstavljanja projekta i testiranja platforme odvijat će se od 13. do 18. lipnja 2024. u prostorijama Veleučilišta u Poreču i Srednjoj školi Mate Balote, Poreč, s početkom u 09:00 sati. Tijekom događanja sudionici će dobiti osnovna znanja i informacije o radu platforme i ponuđenim modulima za testiranje.

Po dovršetku postupka testiranja platforme predviđeno je da sudionici događanja i on line testiranja kao djela događanja, obave evaluaciju platforme putem online upitnika.

Evaluacija platforme: https://1ka.arnes.si/evalvacijaplatforme

Casanova Tour Vrsar/Foto: Visit Istria

Nova sezona Istra Inspirita: Prošećite s Casanovom po Vrsaru, saznajte mračne tajne Motovuna, upoznajte Crispa na Vižuli…

Osnovna škola Finida - Četvrtaši na terenskoj nastavi

POREČ: Finidini četvrtaši na terenskoj nastavi upoznali tri hrvatska grada