in

Natječaj u tijeku: Ako tražite posao zapošljava istarska policija

Ilustracija Policijska uprava istarska

Policijska uprava istarska raspisala je javni natječaj za prijam u državnu službu dvije osobe na neodređeno vrijeme. Traži se administrativni tajnik/tajnica, te u Sektoru za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove upravni referent za državljanstvo, strance i azil.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “Za javni natječaj”.

Za sve detalje ovog natječaja kliknite na link https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-28435/28435

Foto Dream Cup Poreč

Dream Cup u Poreču okupit će više od 1.100 nogometaša iz 4 zemlje

Osnovna škola Finida Poreč

Poreč: OŠ Finida zapošljava domara