in

Nova godina u Poreču donijela promjene u načinu korištenja parkirališta i NOVE CIJENE

Veliko parkiralište/Foto Usluga

Od 1. siječnja 2020. na snagu su stupile promjene po pitanju parkiranja u gradu. Promjene uključuju novu raspodjelu ulica po zonama, izmjenu razdoblja naplate parkiranja, vrijeme naplate i promjenu cijena, ponajprije satnog parkiranja po zonama. Jedan dio promjena obuhvaća i godišnje pretplate.

Usluga je objavila na svojim stranicama novi cjenik, koji mi prenosimo:

CJENIK USLUGA OD 1.1.2020.

Zona 1.
Pietra Kandlera, G. Caprin, Nikola Tesla i Zagrebačka, Trg Joakima Rakovca, Vukovarska, Istarskog razvoda, Turistička, Rade Končara do križanja s I. L. Ribara

– cijena od 1.05-30.09. 10 kn/h
– cijena od 1.10.-30.04. 4 kn/h
– dnevna karta 100 kn/h

Zona 2.
J. Šurana, V. Gortan, Pionirska, Prvomajska, O. Keršovani, Centar V- II, I. L. Ribar, R. Končar od križanja s I. L. Ribar do križanja s Ulicom Anke Butorac

– cijena od 1.05-30.09. 8 kn/h
– cijena od 1.10.-30.04. 3 kn/h
– dnevna karta 100 kn/h

Zona 3.
Centar V, R. Končara od Gradskog kupališta do hotela Rubin Pineta, Šetalište A. Restovića

– cijena od 1.05-30.09. 6 kn/h
– cijena od 1.10.-30.04. 0 kn/h
– dnevna karta 100 kn/h

ZATVORENA PARKIRALIŠTA Parkiralište Osnovna škola
– osobna vozila 10 kn/h

ALTERNATIVNA PARKIRALIŠTA “Vrtovi i Vindija”
– osobna vozila 8 kn/h

VELIKO GRADSKO PARKIRALIŠTE VGP

– nova, zamjena ili izgubljena bezkontaktna kartica 50kn/kom

– osobna vozila naknada za izgubljeni listić 100kn/komad

Povlaštene pretplate parkiranja za VGP

– godišnja pretplata za fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Poreča
150 kn/god

– godišnja pretplata za fizičke osobe s prebivalištem izvan područja Grada Poreča (bivša Općina Poreč)
300 kn/god

– godišnja pretplata za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Poreča
75 kn/god

– godišnja pretplata za umirovljenike s prebivalištem izvan područja Grada Poreča ( bivša Općina Poreč )
150kn/god

– godišnja pretplata za fizičke osobe s prijavljenim boravištem na području Grada Poreča ili bivše Općine Poreč
600 kn/god

– godišnja pretplata za pravne osobe s sjedištem na području Grada Poreča
350 kn/god

– godišnja pretplata za pravne osobe s sjedištem izvan područja Grada Poreča (bivša Općina Poreč )
500 kn/god

– godišnja pretplata za iznajmljivače iz Zone I. užeg centra Grada Poreča
300 kn/god

– godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča s prebivalištem izvan Grada Poreča i bivših Općina Poreč
300 kn/god

– godišnja pretplata za pravne osobe s poslovnicom u Gradu Poreču, a s sjedištem izvan Grada Poreča
500 kn/god

– korištenje cijelog Velikog gradskog parkirališta
7000 kn/dan

Više pogledajte na linku

http://www.usluga.hr/wp-content/uploads/2019/12/Cjenik-usluga-OJ-Parkirali%C5%A1te-prosinac-2019.-1.pdf?fbclid=IwAR0H0_mRfLw3TW9OlkexZgSBkzYvur5E9170pErIBvFCq0J5JQGgg3okxRo

Pogledajte FOTOGALERIJU SILVESTROVA U POREČU – Dječji doček Nove godine i piramida od 2.020 čaša koju je složio Guinessov rekorder Anto Kafadar

FOTOGALERIJA: Novigrad pjesmom, plesom i humanim djelima ispratio 2019. godinu