in

Novi asfalt u Mugebi, Fuškulinu, Antoncima i Kosinožićima, kao i nogostup prema kampusu

Fuškulin - Foto Grad Poreč

Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča nastavlja s komunalnim ulaganjima na području cijelog Poreča i pripadajućih naselja.  Tako su ovih dana na području Mjesnog odbora Fuškulin, u naselju Mugeba završeni asfalterski radovi na prometnici koja vodi prema kućnom broju 84 u dužini 120 i širini 4,5 metra. U naselju su također postavljeni cestovni rubnjaci na potezu između dječjeg igrališta kod crkve i kućnom broju 13a na potezu od oko 100 metara. U samom naselju Fuškulin asfaltirana je prometnica prema kućnom broju 83d u duljini od 30 metara.

Mugeba - Foto Grad Poreč
Mugeba – Foto Grad Poreč

Radovi su se odvijali i na području mjesnog odbora Nova Vas u naselju Antonci gdje je između kućnog broja, 35b i 46 asfaltirana prometnica duljine 135 metara i širine 4,5 metra. U susjednom naselju Kosinožići asfaltirana je prometnica prema kućnom broju 41a u duljini 66 i širini 5 metra. U ulici Karla Huguesa na Žatiki, prema nogometnom kampusu izveden je nogostup na potezu 200 metara između kućnom broju 28 i 32. Sve radove izvelo poduzeće Cesta d.o.o. Pula, u skladu s ugovorom o izvođenju asfalterskih radova na području Grada Poreča, a komunalno opremanje porečkih naselja nastavit će se i u narednom periodu sukladno planu i iskazanim potrebama mještana i mjesnih odbora.

Izvor Grad Poreč

policija mup ilustracija

Krivotvorio nalog i oštetio tvrtku za ogroman iznos

Uređenje dječjeg igrališta u Buićima - Foto Grad Poreč

POREČ: Nastavlja se uređenje dječjih igrališta