in

NOVIGRAD: Gradonačelniku smanjena plaća, a poduzetnicima nova olakšica za lakše preživljavanje „korone“

U četvrtak 30. travnja održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada u posebnim uvjetima, prilagođenima propisanim mjerama radi sprječavanja širenja koronavirusa, a u skladu s napucima Ministarstva uprave RH. Vijećnici i vijećnice se nisu fizički okupili, već je sva komunikacija, pa i samo glasovanje po dnevnom redu, išlo elektroničkim putem.

Nakon što je krajem ožujka na Gradskom vijeću usvojen prvi paket socijalnih i gospodarskih mjera za ublažavanje negativnih efekata izazvanih epidemijom koronavirusa i bolesti COVID-19, na ovoj sjednici usvojena je i nova mjera kao olakšica gospodarstvenicima.

Također, u znak solidarnosti s privatnim sektorom, usvojena je odluka kojom se osnovica za obračun plaće gradonačelnika i naknade za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje za 15 posto.

-Uslijed nastupanja posebnih okolnosti i proglašenja epidemije bolesti COVID-19 te ublažavanja posljedica krize uzrokovane koronavirusom, uz već usvojeni paket mjera koje se odnose na građane i gospodarske subjekte, pridružena je i ova odluka kojom se smanjuje plaća gradonačelnika i naknada zamjenice gradonačelnika, a čime se Grad solidarizira s privatnim sektorom koji je najteže pogođen ovom krizom, doznajemo u gradskoj upravi.

Što se tiče mjere pomoći poduzetnicima, prihvaćene su naime izmjene i dopune odluke kojom se regulira naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te način korištenja tako naplaćenih sredstava.

Olakšicama iz te odluke obuhvaćeni su poduzetnici, obveznici plaćanja komunalne naknade, koji su obuhvaćeni i restriktivnim mjerama ograničenja rada i ponašanja temeljem odluka županijskog i nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Izmijenjena odluka predviđa dvije kategorije obveznika. Prva je ona kojima se komunalna naknada obračunava po četvornom metru nekretnine. Za njih je predviđena odgoda plaćanja komunalne naknade za ožujak do 30. lipnja 2020. godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate.

Za travanj, pa sve do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja ove godine, ti se korisnici u cijelosti oslobađaju plaćanja komunalne naknade.

Druga su kategorija obveznici plaćanja komunalne naknade u iznosu od 1,5 posto godišnjeg prihoda iz prethodne godine (hoteli, apartmanska naselja, kampovi). Odluka tu predviđa dvije situacije. Ako visina godišnje komunalne naknade iznosi do 100.000 kuna, predviđa se djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 5 posto od ukupnog iznosa komunalne naknade za 2020. godinu, uz rok plaćanja do 31. kolovoza ove godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate. Ako pak visina godišnje komunalne naknade iznosi preko 100.000 kuna, predviđa se djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 10 posto od ukupnog iznosa komunalne naknade za 2020. godinu, uz rok plaćanja do 31. prosinca ove godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate.

Korištenje mjera iz ove odluke može se odobriti onim poduzetnicima koji podnesu pisani zahtjev Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša do 30. lipnja ove godine, uz uvjet da u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dugovanja prema Gradu Novigradu niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada (Napolis, 6. maj i 6. maj odvodnja), za obveze čije je dospijeće bilo do kraja veljače ove godine, saznajemo u Gradu Novigradu.

OVO JE NAJVEĆI IZBOR PROIZVODA DOMAĆIH OPG-ova i RIBARA – Pokrenuta nacionalna internetska tržnica

HGK traži popuštanje mjera za vozače u međunarodnom prometu i autoškole