in

NOVIGRAD otvorio savjetovanje s javnošću o zabrani građevinskh radova ljeti

Novigrad - Foto TZ/Cappellari

Od 1. veljače do 3. ožujka 2023. traje savjetovanje s javnošću Grada Novigrada za odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova. Na web stranici Grada https://novigrad.hr/ može se naći obrazac koji je potrebno popuniti, odnosno u njega upisati prijedlozi i mišljenja, odnosno primjedbe na pojedine članke ili dijelove te odluke.

U nastavku donosimo odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova.

Članak 1.
Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i grubih radova na konstrukciji građevine (u daljnjem tekstu: građevinski radovi) na području Grada Novigrada-Cittanova odnosno određuju se zone zabrane, vrste radova, razdoblje zabrane i vrijeme u kojem se privremeno ograničava i zabranjuje izvođenje građevinskih radova te provođenje nadzora.
Članak 2.
Zone se određuju na slijedeći način:
I. ZONA: starogradska jezgra Grada Novigrada-Cittanova, zabranjuje se izvođenje svih radova;
II. ZONA: područje Grada Novigrada-Cittanova izvan starogradske jezgre, zabranjuje se izvođenje građevinskih
radova;
III. ZONA: Radna zona Sveti Vidal, Radna zona Sveti Vidal 2 i Radna zona Stancija Vinjeri nema zabrane izvođenja
radova.
Svi radovi koji nisu privremeno zabranjeni ovom Odlukom mogu se izvoditi radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00 do 17,00 sati, osim subotom, nedjeljom i praznikom.
Radovi koji su od javnog interesa, zaštite života i zdravlja te hitne sanacije objekata mogu se izvoditi i u vremenu privremene zabrane radova.
Članak 3.
Pod građevinskim radovima u smislu ove Odluke smatraju se građevinski radovi koji se obavljaju uz pomoć radnih strojeva, kompresora, kamiona, građevinskih miješalica, bušilica, udarnih čekića i sličnih naprava kojima se
proizvodi buka i prašina u okolišu.
Članak 4.
Privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine.
Članak 5.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Novigrada-Cittanova sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine RH, broj 153/13, 115/18) i Zakona o gradnji (“Narodne novine” RH, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
Članak 6.
Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom razdoblja privremene zabrane iz članka 3. ove Odluke, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine RH, br. 23/18) koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja.

Marina Poreč - Foto Grad Poreč veljača 2023

POREČ objavio anketu za građane o oblicima rješavanja stambenog pitanja

vesna ferenac

NOVIGRAD: Rezultati bi mogli biti još bolji. Problem su vikendaši koji se ne prijavljuju, a povećavaju svoje kapacitete