in

NOVIGRAD: Počinje gradnja kanalizacije – Obavijest za građane

Novigrad

Grad Novigrad izvijestio je građane da danas, 18. listopada, počinje gradnja sustava odvodnje u Ulici Mandrač, a zatim će se nastaviti ulicama starogradske jezgre o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Zatim, također danas, u ponedjeljak, započinju radovi na području naselja Vele Brajde – Sv. Servul, dok u utorak, 2. studenog, startaju na području naselja Stancija Bružada.

Naime, Grad Novigrad je 3. svibnja ove godine sklopljen ugovor o radovima na projektu „Novogradnja i proširenje sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla“ između investitora 6. maj Odvodnja Umag i izvođača radova CGP d.d. Novo Mesto.

Za sve informacije vezano za izvođenje radova i prometovanje uslijed radova građani se mogu javiti na 052/757-055 ili na mail komunalno@novigrad.hr. Iz Grada Novigrada mole građane razumijevanje i strpljenje prilikom izvođenja radova te stoje na raspolaganju za sve informacije.

Podsjetimo, u svibnju, kada je ugovor potpisan, gradonačelnik Anteo Milos rekao da je ovo investicija od povijesne vrijednosti za Novigrad.

Donosimo detalje još jednom. Vrijednost ovog ugovora odnosno njime predviđenih radova je 54,9 milijuna kuna (bez PDV-a).

Potpisanim ugovorom predviđa se među ostalim rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Novigrada u duljini od 2.450 metara, a obzirom da je postojeći sustav odvodnje mješovitog tipa, te kombinira oborinsku odvodnju i kanalizaciju, predviđena je izgradnja nove oborinske kanalizacije u duljini od 1.285 metara. Dobit će se time daleko adekvatniji razdjelni sustav odvodnje u starogradskoj jezgri, koji će tako rasteretiti buduću suvremenu mrežu fekalne ovodnje. Predviđena je i rekonstrukcija vodovodne mreže u centru grada u duljini od 1.261 metar, čime će se u konačnici dobiti u potpunosti nova podzemna infrastruktura u novigradskoj starogradskoj jezgri.

Pored toga, predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže u novigradskom naselju Stancija Bružada i brtoniškim Velim Brajdama, na lokaciji Ronko, u ukupnoj duljini 1.295 metara, te rekonstrukcija tri crpne stanice i tri havarijska ispusta ukupne duljine 1.562 metra, koji će se u podmorskom dijelu produžiti 500 metara.

Projektom je predviđena i izgradnja glavnog kolektora Brtonigla-Fiorini u duljini od 3.627 metara, čime će se sustav Brtonigla spojiti na novigradski sustav odvodnje i pročišćavanja. Nakon izgradnje tog kolektora predviđeno je uklanjanje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Brtonigli. U okviru ugovora izgradit će se i glavni kolektor Nova Vas- Fiorini u duljini od 4.935 metara s dvije crpne stanice te će se i taj dio mreže spojiti na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. I ovdje će se nakon izgradnje kolektora ukloniti postojeći pročišćivač Nova Vas.

Riječ je o dijelu većeg projekta sufinanciranog EU sredstvima, pod nazivom „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“, dok se dio projekta koji se odnosi na Novigrad i Brtoniglu službeno zove „Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla“.
Od ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 54.900.068 kuna (bez PDV-a), 50.217.924 kuna odnosi se na radove obuhvaćene EU projektom, dok će preostali iznos financirati Grad Novigrad-Cittanova radi izgradnje oborinske kanalizacije i vodovoda u starogradskoj jezgri.

Procijenjena ukupna vrijednost krovnog projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kuna, od čega 71 posto čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29 posto u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. maj odvodnja.
Namjera je da radovi započnu u listopadu ove godine, a ugovorom je njihovo trajanje predviđeno na rok od 37 mjeseci, dakle oko tri godine. U planu je da se radovi unutar starogradske jezgre izvode izvan ljetnih mjeseci, kako bi se u što manjoj mjeri remetila turistička sezona.

pretučena žena nasilje u obitelji ilustracija

POREČ: 27-godišnjak prijetio ženi i djetetu da će im učiniti zlo

policija auto automobile blur buildings

POREČ: Pijani muškarci sudarili se pa se svađali i vrijeđali