in

NOVIGRAD: Priznanja za Dan grada dobit će Roberto Bradić, Crveni križ, Krešimir Dadić i obrt Červar

Gradsko vijeće Novigrada - Foto Tanja Kocijančić

U utorak 10. kolovoza održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada, prva radna sjednica u novom mandatu.

Prihvaćen je prijedlog Komisije za dodjelu priznanja Grada Novigrada, koja se tradicionalno uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada 28. kolovoza. Nagradu Grada dobit će Roberto Bradić za izniman doprinos i aktivnost u razvoju društvene zajednice, dok će Plakete Grada dobiti Krešimir Dadić za dugogodišnji rad u zdravstvu, Gradsko društvo Crvenog križa Buje za dugogodišnji humanitarni i društveno koristan rad u zajednici te Zajednički obrt Červar, supružnika Rožane i Franka Červara, za dugogodišnju uspješnu gospodarsku aktivnost. Obrazloženja priznanja vijećnicama i vijećnicima prenijela je predsjednica Komisije za dodjelu priznanja Sonja Jurcan.

Usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novigrada za 2020. godinu, kojeg je ukratko predstavio v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Adriano Petretić. Prenio je kako su realizirani prihodi u iznosu od 50,28 milijuna kuna, što predstavlja 92,7% planiranog. Iznos rashoda je pak 60,74 milijuna kuna, ili 93,72% planiranog. Razlika između realiziranih prihoda i rashoda od oko10,5 milijuna kuna podmirena je viškom sredstava iz prethodnih godina, pa je protekla proračunska godina zaključena ukupnim viškom od 110.375 kuna.

Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novigrada, koju je obrazložio resorni pročelnik Alen Luk. Prenio je kako temeljem izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi Gradsko vijeće može imati dva potpredsjednika, pa se ta mogućnost uvodi u gradski Statut. Pri tome će i dalje jedno mjesto biti rezervirano za predstavnika/predstavnicu talijanske nacionalne manjine.

Usvojen je i novi Poslovnik Gradskog vijeća, također usklađen s izmjenama i dopunama prethodno spomenutog zakona. Pročelnik Luk pojasnio je kako se novosti u novom poslovniku odnose na proceduru konstituiranja Gradskog vijeća, povećanje broja potpredsjednika na dva, održavanje sjednica elektroničkim putem, postavljanje vijećničkih pitanja isključivo gradonačelniku te određene nomotehničke izmjene. Na prijedlog vijećnika Mate Gavrića (lista grupe birača čiji je Gavrić nositelj), u novi Poslovnik uvrstit će se mogućnost video snimanja i prijenosa sjednica Gradskog vijeća, kada se za to steknu tehnički uvjeti.

Prihvaćena je Odluka o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela gradskog vijeća, također vezana uz izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, objasnio je Luk. Godišnja naknada članovima Vijeća ograničena je tako na 6.000 kuna neto, naknada predsjedniku Vijeća može se uvećati za 50%, a potpredsjedniku/ci za 25%. Mjesečno će tako vijećnici primati 500 kuna, predsjednik Vijeća 750, a potpredsjednici 625 kuna. Predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća primat će 200 kuna po prisutstvu na sjednici, a članovi radnih tijela koji nisu članovi Gradskog vijeća dobivat će 140 kn po sjednici (vijećnice i vijećnici za članstvo u radnim tijelima ne dobivaju naknadu).

Usvojena je Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine, također usklađena s izmijenjenim zakonom. Za rad zamjenice gradonačelnika bez zasnivanja radnog odnosa određena je tako naknada od 2.000 kuna, dok je plaća gradonačelnika, obzirom na veličinu grada odnosno broj stanovnika, umnožak osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika i koeficijenta 4,55, uvećana za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Imenovani su novi članovi i članice radnih tijela odnosno Odbora Gradskog vijeća. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su Sonja Šikanić, predsjednica (IDS), Iva Olujić (IDS), Dijana Lipovac Matić (IDS), Danijel Pasuli (IDS), Goran Paurević (IDS), Jerica Ziherl (Kandidacijska lista grupe birača), Snježana Kulišić (HDZ-HSU). U Odbor za financije i proračun imenovani su Dolores Mihelić Malbašić, predsjednica (Kandidacijska lista grupe birača), Morena Fabris (IDS), Ilari Miani (IDS), Denis Šerbečić (IDS), Valentina Ivančić (IDS), Anton Beaković (HDZ-HSU), Željka Bulić Malinarich (HDZ-HSU). Odbor za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša čine Moreno Ivančić, predsjednik (IDS), Anton Ukaj (IDS), Orieta Vrcelj (IDS), Elvis Anić (IDS), Robert Radizlović (Kandidacijska lista grupe birača), Matea Šverko (Kandidacijska lista grupe birača), Damjan Ribarić (HDZ-HSU).

Usvojene su odluke o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Novigrad i Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (Joint SECAP), koje je obrazložila resorna v.d. pročelnice Ana Karlović. Gradonačelnik Anteo Milos dodatno je naglasio kako su klimatske promjene iznimno važna i vrlo aktualna tema. „Dokumenti koje danas usvajate definiraju kako ćemo kroz proaktivne mjere utjecati na ublažavanje klimatskih promjena i poticati energetski održivi razvoj našega grada, jer djelovati se može i malim akcijama, svatko u svojoj sredini, no isto tako treba utjecati i na „velike igrače“ koji su zapravo glavni uzročnici neželjenih klimatskih promjena. Ovi dokumenti omogućit će nam i uvid u rezultate koje na tom putu postižemo, a o kojima ćemo moći izvijestiti i nadležna tijela na razini države i EU“, prenio je gradonačelnik Milos.

Prihvaćena je odluka o otvaranju jasličke odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću Tičići. Kako je objasnio pročelnik Luk u Tičiće je pristiglo 69 zahtjeva za prijem djece, čime se potencijalno povećava broj djece jasličke dobi, a riječ je i o gotovo rekordnom interesu za upis djece u vrtić. Ispod upisnog praga ostalo bi devetoro djece koja imaju uvjet za upis (starija su od godinu dana), a kako je namjera zadržati dosadašnji standard upisa, u okviru kojega su prethodnih godina sva djeca koja zadovoljavaju uvjete bila upisana u jedan od dva novigradska vrtića, predloženo je otvaranje jedne dodatne jasličke skupine. Većinu za to potrebnih sredstava (dvije dodatne odgajateljice) osigurat će osnivač ustanove tj. Grad Novigrad-Cittanova. U novu pedagošku godinu DV Tičići će tako krenuti s osam vrtićkih skupina.

Imenovano je troje novih članova/članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suncokret- Girasole, nakon što je prethodnom sazivu UV-a istekao mandat. Osnivač (Grad) u UV imenuje troje članova, a to su: Ivana Špadijer, Diego Modrušan i Petra Legović. Preostala dva člana/članice imenuju se iz redova roditelja i djelatnika ustanove.

Prihvaćene su odluke o donošenju pročišćenih tekstova četiriju prostorno-planskih dokumenata koji su s vremenom doživjeli određene izmjene i dopune, pa će ovako tekstualno pročišćeni dokumenti biti pregledniji i jednostavniji za korištenje. Riječ je o odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Novigrada, UPU-a sportske zone i dijela naselja Karpinjan, DPU-a područja Vidal i UPU-a naselja Stancijeta.

Prijedlozi dokumenata s 2. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU

SV. PETAR U ŠUMI: U subotu 55. smotre narodne glazbe i plesa Istre

KORONA u porečkoj gradskoj upravi, virus unio vijećnik