in

NOVIGRAD usvojio novi proračun u visini od 57,7 milijuna kuna

Danas, 22. prosinca, održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada. S obzirom na specifične epidemiološke okolnosti uzrokovane COVID19 epidemijom, sjednica je održana u gradskoj sportskoj dvorane, u kojoj su sve propisane epidemiološke mjere mogle u cijelosti biti zadovoljene.

Usvojen je jednoglasno i proračun za 2021. godinu, koji iznosi 57,75 milijuna kuna. Uz proračun su prihvaćene i njegove projekcije za 2022. i 2023. godinu, pripadajući programi javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima te Odluka o izvršavanju proračuna Grada Novigrada za 2021. godinu.

Jednoglasnu podršku vijećnica i vijećnika dobile su i izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima. Ovim rebalansom proračun za 2020. godinu s prvotno planiranih 76,34 milijuna kuna smanjen je na 64,81 milijun kuna. 

Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Vladimira Torbice iz dnevnog reda izuzeta je točka u okviru koje je vijećnicima trebalo biti predstavljeno izvješće o radu za pedagošku godinu 2019/2020. te program rada za 2020/2021. Dječjeg vrtića Suncokret/Girasole. Također na prijedlog Torbice vijećnici su prihvatili da zbog racionalizacije vremena iz epidemioloških razloga izostanu uobičajena uvodna obrazloženja po pojedinim točkama dnevnog reda, s obzirom da su ta obrazloženja sadržana u materijalima za Vijeće.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili izvješće o radu trgovačkog društva Neapolis d.o.o. za 2019. godinu, kao i godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad za pedagošku godinu 2019/2020., kao i za 2020./2021.

Potvrđen je izbor sedmero članica i članova Savjeta mladih Grada Novigrada. Nakon objavljenog javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja, pristiglo je sedam prijedloga, koliko i broji novigradski Savjet mladih. U ovo savjetodavno tijelo Gradskog vijeća tako su izabrani: Andrea Krt (zamjenik kandidata: Fabijan Nađ), Iva Reinić (Ilari Miani),  Marina Martinčić (Luka Nemet), Marijan Dežić (Danijel Pasuli), Niko Jugovac (David Červar), Kristian Tuksar (Ivana Kantura), Simona Selar (Samuel Kolgjeraj).

Jednoglasno su prihvaćeni Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, Odluka o II Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Novigrada, Odluka o donošenju II Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Stancijeta, Suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova, Sudska nagodba Grada Novigrada s tvrtkom Geoprojekt d.d. Opatija, Odluka o smanjenju iznosa zakupnine za građevinsko zemljište te Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada za 2021. godinu, priopćeno je iz gradske uprave.

Hitna obavijest: Povlači se prehrambeni proizvod zbog previše pirolizidin alkaloida

POREČ: Uspjela humanitarna akcija Indiga – Božić će biti ljepši za nekoliko obitelji