in

BUJE: Kreće rekonstrukcija Talijanske srednje škole “Leonardo da Vinci”

U Bujama je danas održan radni sastanak vezano za uvođenje u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje školske građevine Talijanske srednje škole “Leonardo da Vinci” Buje, čime su stvorene sve pretpostavke za početak radova 21. siječnja 2021. godine.

Sastanku su prisustvovali voditelj Službe za kapitalne investicije i računovodstvo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Petar Šokić, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Marin Corva, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije Patricia Percan, ravnateljica Škole Irena Penko te predstavnici tvrtke izvođača radova Vladimir Gortan d.d. Pazin i SINGRAD d.o.o. iz Poreča koja će obavljati stručni nadzor.

Ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor potpisani su 23. prosinca 2020. godine, u vrijednosti od 16,5 milijuna kuna. Budući da se radi o trenutno najpotrebnijoj investiciji u školskom sustavu koji djeluje za potrebe talijanske nacionalne manjine u Istarskoj županiji, sredstva za sufinanciranje ovog projekta osigurali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 7,5 milijuna kuna, Talijanska unija – Unione Italiana sa 6 milijuna kuna  i Istarska županija u iznosu od 3 milijuna kuna. Radovi bi trebali završiti do proljeća 2022. godine, nakon čega slijede aktivnosti na ishođenju uporabne dozvole i opremanje škole kako bi bila spremna za korištenje najkasnije do početka školske godine 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta zajedno s opremanjem procjenjuje se na 24 milijuna kuna.

Školska zgrada Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje izgrađena je 1972. godine na strmom terenu, tlocrtno je zgrada izrazito razvedena i ima ukupnu neto površinu od 1.650 m2 te je istu bilo potrebno temeljito sanirati i rekonstruirati, naročito radi slijeganja i pukotina na građevini koje su uzrokovane neadekvatnim rješenjem oborinskih voda. U tom smislu je izrađeno idejno rješenje kojim je predviđeno djelomično uklanjanje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade, na temelju kojeg je izrađen glavni projekt i dobivena građevinska dozvola 25. listopada 2018. godine, te je izrađen izvedbeni projekt s troškovnikom 2019. godine.

Novim rješenjem školske zgrade osigurat će se prostori za smještaj 12 učionica opće namjene, 1 elektro radionice, 1 praktikuma za ugostiteljska zanimanja, 1 radionice za mehanička zanimanja, 3 specijalizirane učionice za informatiku, matematiku/fiziku i kemiju/biologiju, kabinete, bibliotečno-informatički centar, prostor za više namjena, prostor za organizaciju i koordinaciju rada, sanitarije za nastavnike i učenike, te ostali prateći prostori. Realizacijom projekta omogućit će se bolja funkcionalna organizacija školskog prostora s ukupnom neto korisnom površinom škole od 1.715 m2, odnosno ukupne bruto površine od 1.845 m2.

Rekonstrukcija Talijanske srednje škole “Leonardo Da Vinci” jedan je od najvećih projekata na Bujštini, a njegovom realizacijom osigurat će se svi materijalno-tehnički uvjeti za kvalitetnije izvođenje odgojno-obrazovnih programa, na dobrobit mnogobrojnoj talijanskoj zajednici s tog područja.

U proteklom je razdoblju Istarska županija u TSŠ Leonardo da Vinci Buje-Buie uložila sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna te je ona, od ukupno tri srednje škole koje u Istarskoj županiji obavljaju odgojno-obrazovni proces na talijanskom jeziku, jedina koja je preostala za temeljitu rekonstrukciju.

U školskoj godini 2020./2021. u Školu je upisano 105 učenika u 16 razrednih odjela i obrazovne programe: automehaničar-JMO, tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo, komercijalist, konobar-JMO, opća gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija. Za vrijeme odvijanja radova nastava će uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja biti dislocirana na 3 lokacije: najvećim dijelom u Pučkom otvorenom učilištu Buje, zatim Zajednici Talijana Buje te u Gospodarskoj školi Buje gdje je smješten praktikum za ugostiteljske predmete, priopćeno je iz Istarske županije.

HUT: SIGURNOST je preduvjet dolaska turista i uspješne sezone

POREČ: Dovršava se asfaltiranje prometnice Antonci – Kosinožići