in

FUNTANA sufinancira srednjoškolcima prijevoz – otvorene prijave

Foto Dnevnik.hr

Općina Funtana donijela je odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu kojom se utvrđuju kriteriji i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima – u Poreču, Pazinu, Rovinju, Puli i Bujama.  

Općina Funtana sufinancirat će mjesečne troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola, koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom, od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta školovanja koriste sredstva javnog linijskog prijevoza te imaju prebivalište na području Općine Funtana-Fontane, a osim učenika prebivalište na području Općine treba imati barem jedan roditelj učenika.

Općina će mjesečni iznos sufinanciranja troškova prijevoza utvrditi na temelju podataka o mjesečnim cijenama učeničkih karata pribavljenim od javnog linijskog prijevoznika koji vrši prijevoz učenika.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana ili preuzeti s općinske službene web stranice (www.funtana.hr). Zahtjevu se prilažu:

  1. preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
  2. preslika/e osobne/ih iskaznice/a roditelja učenika,
  3. izvornik ili preslika potvrde škole o upisu u školsku godinu 2020./2021..

Zahtjev s potrebnim prilozima podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, a rok za podnošenje zahtjeva je 13. listopada 2020. godine.

Sva pitanja vezana uz sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte funtana@funtana.hr, ili telefonskim putem, na broj 052/445-442.

Kako je pala mreža HT-a i hoće li korisnici dobiti umanjenje računa: ‘Ovo se ne smije ponoviti‘

Istarski Stožer: U srijedu 2 novozaražena