in

NOVIGRAD i dalje sufinancira troškove prijevoza srednjoškolcima

Ilustracija

Grad Novigrad i ove će školske godine sufinancirati troškove školskog prijevoza za redovite učenike srednjih škola. Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Novigrada koji su upisali školsku godinu 2021./2022. i koji zbog školovanja svakodnevno putuju u mjesta izvan područja Novigrada, ostvaruju tako pravo na sufinanciranje 50 posto troškova koji predstavljaju razliku između pune cijene mjesečne vozne karte i iznosa koji sufinancira nadležno ministarstvo RH.

Učenici koji su korisnici, ili su članovi obitelji koje su korisnici prava prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Novigrada, ostvaruju pravo na financiranje punog iznosa mjesečne vozne karte.

Cijene i način obračuna te rokovi i način plaćanja usluge prijevoza uređuju se ugovorom između Grada Novigrada i autobusnog prijevoznika.

Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Novigrada koji su upisani u školsku godinu 2021./2022. i koji ne putuju svakodnevno jer imaju osiguran smještaj u mjestu školovanja, ostvaruju pravo na povrat troškova u visini od 50 posto važeće cijene povratne autobusne vozne karte autobusnog prijevoznika „Autotrans“ d.d.. Cres (cijena s povlasticom za osobe mlađe od 26 godina) na dan putovanja, za relaciju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, i to za najviše jedno putovanje tjedno. Broj putovanja tijekom pojedinog mjeseca određivat će se ovisno o broju nastavnih dana.
Učenici koji ne putuju dnevno i koji su korisnici ili članovi obitelji koje su korisnici prava sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi, ostvaruju pravo na povrat troškova u visini 100% cijene povratne autobusne vozne karte (umanjene za komercijalnu povlasticu za osobe mlađe od 26 godina prijevoznika „Autotrans“ d.d. Cres), za relaciju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, za najviše jedno putovanje tjedno.

Pravo na povrat troškova srednjoškolci koji ne putuju svakodnevno ostvaruju podnošenjem zahtjeva na posebnom OBRASCU sa svim potrebnim prilozima: preslikom osobne iskaznice ili druge važeće identifikacijske isprave učenika, potvrdom školske ustanove o redovitom upisu u školsku godinu 2021./2022. i potvrdom učeničkog doma odnosno potvrdom MUP-a o prijavi boravišta učenika u mjestu školovanja. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada.

Odluku gradonačelnika o sufinanciranju troškova školskog prijevoza za učenike srednjih škola, kao i Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza učenicima srednjih škola koji ne putuju svakodnevno možete pronaći OVDJE.

MUP najavio prometnu akciju u cilju zaštite pješaka

TZ Marčana – Rezultati sezone izvanredni – Uspjehu pridonijeli svi djelatnici u turizmu