in

POREČ i ove godine osigurao sredstva za 23 pomoćnika u nastavi

Foto Grad Poreč - Ilustracija

Porečkim osnovnim školama – OŠ Finida i OŠ Poreč odobrena su sredstva za uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Naime, početkom srpnja Grad Poreč je kao nositelj, u suradnji s Gradom Rovinjem-Rovigno, kao partnerom, podnio projektni prijedlog sklopu projekta „PUNa torba zajedništva I“ – Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, faza VI., iz Europskog socijalnog fonda.

Projektni prijedlog uspješno je prošao fazu administrativne provjere i procjene kvalitete, te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja jučer Gradu Poreču-Parenzo dostavilo Odluku o financiranju. Projektnim prijedlogom osiguran je maksimalno prihvatljiv iznos sufinanciranja od bespovratnih 260.000 eura (1,95 milijuna kuna), a ostatak od 22 posto sufinanciraju gradovi sukladno broju potrebnih pomoćnika u nastavi. Ukupna vrijednost projekta je 334.282 eura, a financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera.

Ovim sredstvima osigurana su sredstva za rad ukupno 46 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koje djeluju na području gradova-osnivača Poreča i Rovinja, za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023/2024. Grad Poreč je potom, kao nositelj projekta, raspisao javni poziv za zapošljavanje asistenata prema potrebama gradova, od čega 23 za porečke škole. Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

Inače, osim za učenike s teškoćama u razvoju osnovnih škola, Grad Poreč već godinama, prema potrebi, u cijelosti financira i pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima. Asistenti u vrtićima financiraju se isključivo sredstvima iz gradskog proračuna i ne postoje ostali izvori financiranja, kao što je to predviđeno za učenike osnovnih škola, objavio je Grad Poreč u priopćenju.

komarac

OBAVIJEST: Špricanje protiv komaraca u Funtani

Foto USB Poreč

USB Poreč: Kreću upisi za nove aktivnosti – od sportskog plesa, hip hopa i svile do glazbenih radionica i cirkusa