in

Poreč i ove godine sufinancira kupnju školskih knjiga socijalno potrebitim obiteljima

Grad Poreč i ove će godine su/financirati troškove kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola, za socijalno najosjetljivije obitelji u Poreču.  Pravo na su/financiranje kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi:

– do 500,00 kn za učenike nižih razreda osnovne škole,

– do 1.000,00 za učenike viših razreda osnovne škole,

– do 1.500,00 kn za učenike srednjih škola.

Novčana naknada će se isplaćivati na temelju dokazanog troška.

1. SU/FINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA, TE OBVEZNIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Pravo na su/financiranje troškova ostvaruju:

– učenici iz obitelji koja ispunjava uvjet prihoda,

– učenici samohranih roditelja,

– učenici koji su osobe s invaliditetom od 80-100%.

Uvjeti za ostvarivanje prava:

– da imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelj,

– da imaju status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Poreča

– učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,

– da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča i susjednih Općina i to: Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar,

– da su učenici polaznici srednjih škola na području Grada Poreča i drugih gradova na području Istarske županije, te iznimno na području drugih županija za programe kojih nema na području Istarske županije.

Uvjet prihoda ispunjavaju obitelji čiji prihod po članu obitelji u 2020. godini ne prelazi iznos od 2.700,00 kuna mjesečno. U prihode se uračunavaju sva sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili prihoda i naknada po drugim osnovama, osim dječjeg doplatka, te novčanih naknada, potpora i drugih oblika pomoći određenih Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča.

Uvjet prihoda nije propisan za samohrane roditelje i obitelji u kojima su učenici osobe s invaliditetom od 80-100%. U prihode jednoroditeljskih obitelji ne uračunavaju se sredstva ostvarena po osnovi uzdržavanja djece (alimentacija).

2. SU/FINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA TE OBVEZNIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA IZ OBITELJI U SOCIJALNOJ POTREBI

Pravo na su/financiranje troškova ostvaruju sljedeći učenici osnovnih i srednjih škola:

1. učenici članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,

2. učenici iz obitelji koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na neku od sljedećih naknada: doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Uvjeti za ostvarivanje prava:

– da imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelj,

– da imaju status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Poreča

– učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,

– da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča-Parenzo i susjednih Općina i to: Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar ili

– da su učenici polaznici srednjih škola na području Grada Poreča-Parenzo i drugih gradova na području Istarske županije, te iznimno na području drugih županija za programe kojih nema na području Istarske županije.

OSTVARIVANJE PRAVA:

Pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju gore navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola.

Zahtjevi se podnose:

• osobnim dolaskom u Upravni odjel za društvene djelatnosti kod djelatnice Manuele Krepčić, ured broj 8, na adresi Obala maršala Tita 4, sve dane u tjednu osim četvrtka od 8 do 11 sati, uz obaveznu prethodnu telefonsku najavu,

• putem pošte na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Obala maršala Tita 5,

• elektroničkim putem na e-mail: manuela.krepcic@porec.hr.

Naknade će se isplaćivati na transakcijski račun roditelja, skrbnika ili punoljetnog učenika, nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za su/financiranje.

Informacije i pojašnjenja  mogu se dobiti od djelatnice Manuele Krepčić, putem telefona (634-320) ili e-mailom: manuela.krepcic@porec.hr

dino kozlevac vačelnik istarskgo stožera za civilnu zaštitu

Koronu u Istri imaju 92 učenika i učitelja – Najviše problema zbog toga u najvećem istarskom gradu

Teatar Naranča poziva na premijeru predstave “Izmiješana bajka”