in

POREČ: Javni poziv za roditelje djece koja su obvezna upisati program predškole

Foto Tanja Kocijančić

U pedagoškoj 2021./2022. godini provodit će se obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja jesu polaznici dječjih vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u  godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi u Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč u vremenskom razdoblju od 01.10.2021. do 30.5.2022. godine.

Radi utvrđivanja točnog broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“ pozivaju se roditelji djece rođene  od 1.4.2015. do 31. ožujka 2016. godine, da se jave u Tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč, Rade Končara 7, radnim danima od 9 do 11 sati, u vremenskom razdoblju od 08. do 15. rujna 2021. godine, telefonski 052/431-062 ili na email:tajnistvo@radost.t-com.hr.

Uz zahtjev za upis dužni su priložiti niže navedene dokumente, a zahtjev mogu podignuti u tajništvu vrtića ili na Internet stranici vrtića: www.vrtic-radost-porec.hr

– presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (original na uvid);

– dokaz o prebivalištu za dijete i roditelje (presliku osobnih iskaznica ili potvrdu o prebivalištu);

– potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa djeteta u vrtić, koju izdaje pedijatar ili odabrani liječnik djeteta, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva,

– obrazac privole za obradu osobnih podataka.

Grad Poreč raspisao natječaj za učeničke stipendije

Starta porečka BOOKTIGA: Festival pročitanih knjiga čeka vas u srcu staroga grada