in

U Karigadoru u tijeku sanacija krova na školi. Financiraju Istarska županija i Novigrad

Karigador - Foto Grad Novigrad

Krovište Područne škole Karigador, koja pripada novigradskoj Osnovnoj školi Rivarela, potpuno je oštećeno te su prostori nekadašnjeg vrtića i škole duži niz godina zatvoreni. U tijeku su radovi na sanaciji krovišta, a izvođač radova je tvrtka Pro Luking iz Pazina.

Karigador - Foto Grad Novigrad
Karigador – Foto Grad Novigrad

Tijekom 2021. godine Osnovna škola Rivarela kao naručitelj i investitor, pokrenula je izradu glavnog projekta sanacije krovišta Područne škole Karigador, te krajem 2023. godine provela postupak javne nabave za potrebne radove. Prema projektu i troškovniku građevinsko obrtničkih radova, ukupna vrijednost navedenih radova iznosi oko 77.000 eura, a Istarska županija i Grad Novigrad potpisali su 2023. godine Sporazum o sufinanciranju sanacije odnosno rekonstrukcije krovišta zgrade Škole, te će zajednički, u jednakim dijelovima, snositi trošak građevinsko-obrtničkih i elektro radova.

Već dugi niz godina, Grad Novigrad izdvaja znatna sredstva iz proračuna kako bi unaprijedio pedagoški standard novigradskih osnovnih škola. Zato je u proračunu Grada Novigrada za 2024. godinu za potrebe obrazovanja, od osnovnoškolskih ustanova do visokog obrazovanja, planirano 996 tisuća eura. Tim sredstvima osigurati će se nastavak sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti i preventivnih programa osnovnih škola kao što su centar izvrsnosti – Novigradsko proljeće, financiranje produženog boravka i rada psihologa u obje osnovne škole.

Nastavit će se sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i prijevoz srednjoškolaca, te nagrađivanje odličnog uspjeha i gotovo dvostruko veći iznosi stipendija za srednjoškolce i studente. Kako bi poboljšali uvjete rada i boravka u novigradskim obrazovnim institucijama, u proračunu 2024.g. planirano je više od milijun eura za sufinanciranje izgradnje nove školske zgrade Talijanske osnovne škole te dogradnju i rekonstrukciju zgrade hrvatskog i talijanskog dječjeg vrtića, saznajemo u Gradu Novigrad.

Foto Odbojkaški klub Poreč

POREČ: Pobjede i porazi mladih odbojkašica. Dođite ih podržati na derbiju u subotu

Foto OŠ Tar-Vabriga

TAR: Uspjeh učenika na polaganju ispita za njemački Goethe certifikat A1