in

Od Nove godine: Nov način skupljanja biorazgradivog otpada – Obavijest za ugostitelje

Foto Usluga Poreč

Kreće sakupljanje biorazgradivog otpada pravnih subjekata koji obavljaju djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Usluga Poreč 1. siječnja 2023. godine kreće sa sakupljanjem biorazgradivog otpada od pravnih subjekata koji spadaju u kategoriju pripreme i usluživanja hrane. Navedeno su dužni činiti prema zakonskoj obvezi koja nalaže odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina.

Usluga Poreč će spremnike dostaviti na adrese korisnika, a oni su ih dužni držati unutar vlastitih objekata do organiziranog sakupljanje takvog otpada. Sakupljanje će se provoditi po modelu „puno za prazno“, što znači da će djelatnici Usluge Poreč pune spremnike mijenjati praznima, a evidencija će se voditi na temelju kartice/čipa koji će se očitavati prilikom preuzimanja spremnika.

Usluga Poreč i ovim putem ističe da je nužno da otpad u spremnicima bude pravilno odvojen. Zabranjeno je miješanje biorazgradivog otpada s miješanim komunalnim otpadom. Ako otpad nije pravilo odvojen, djelatnici Usluge neće isprazniti spremnik.

Usluga sakupljanja biorazgradivog otpada naplaćuje se prema važećem cjeniku. Sve buduće informacije biti će objavljene na mrežnim stranicama Društva, a za nejasnoće možete se javiti na mail usluga@usluga.hr ili broj telefona 091 431 0107.

Zajednica Talijana Poreč na Trgu slobode - Foto Tanja Kocijančić

Zajednica Talijana Poreč organizira turnir u briškuli i trešeti

Foto OŠ Tar-Vabriga

TAR: Učenici zapalili svijeće za žrtve Vukovara i Domovinskog rata