in

Održana sjednica Vijeća u Novigradu: Od Nove godine skuplja komunalna naknada

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić

U subotu 26. studenog održana je 12. sjednica Gradskog vijeća.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Neapolis sport  d.o.o. Novigrad za 2021. godinu obrazložio je direktor Alen Luk. Podsjetio je kako je riječ o trgovačkom društvu čiji je osnivač Grad Novigrad, a koje upravlja gradskom sportskom dvoranom. Vijećnice i vijećnike upoznao je s rezultatima poslovanja Neapolis sporta, prihodima i rashodima, te važnijim događanjima održanima u dvorani, uz napomenu kako je riječ o godini u kojoj su dobrim dijelom još bila na snazi epidemiološka ograničenja zbog Covida, pa je i korištenje dvorane bilo limitirano i otežano. Vijećnice i vijećnici prihvatili su izvješće, uz pohvale radu dvorane i činjenici da je unatoč restriktivnim epidemiološkim uvjetima realiziran velik broj sati korištenja.

Prihvaćena je Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, koju je obrazložila resorna pročelnica Ana Karlović. Dosadašnjom Odlukom o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vrijednost boda bila je 4,20 kn/m² nekretnine godišnje. Donošenjem nove Odluke vrijednost boda se mijenja i određuje se u godišnjoj visini od 0,61 EUR po m² nekretnine. Karlović je prenijela i kako Zakon o komunalnom gospodarstvu određuje da je polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture, uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Predložena vrijednosti boda rezultat je usklađenja s inflacijom cijena, povećanim troškovima energenata, građevinskog materijala, materijala za održavanje, troškova civilne zaštite i vatrogastva te ostalih troškova koji utječu na troškove održavanja, očuvanja i građenja komunalne infrastrukture, objasnila je Karlović. Nova vrijednost boda na snagu stupa s 1. siječnja 2023. godine.

Usvojen je prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva Grada Novigrada za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture. Kako je objasnio resorni pročelnik Alen Luk, donošenjem novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi nalaže se osnivanje Kulturnih vijeća odnosno Stručnih povjerenstava u gradovima s manje od 10.000 stanovnika. Povjerenstvo je stručno savjetodavno tijelo gradonačelnika koje se osniva radi stručnog vrednovanja prijavljenih programa i projekata iz područja kulture od interesa za Grad Novigrad, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Novigrada. Povjerenstvo se osniva za sljedeća područja: kulturnu djelatnost, muzejsku djelatnost, knjižničnu djelatnost, nakladničku i knjižarsku djelatnost, audiovizualnu djelatnost, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti i interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, međunarodnu kulturnu suradnju, kulturno-umjetnički amaterizam te djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. Povjerenstvo ima pet članova, a članovi Povjerenstva mogu biti  umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture. Predsjednika i članove Povjerenstva imenovat će gradonačelnik.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (sa sistematizacijom radnih mjesta) Muzeja. Resorni pročelnik Luk obrazložio je kako je Ministarstvo kulture i medija RH izdalo rješenje o premještanju i trajnoj pohrani arheoloških nalaza pronađenih kod hotela novigradskog Cittar u Muzej Lapidarium, s obzirom da su oni trenutno pohranjeni u Muzeju grada Umaga. To iziskuje i formalno formiranje nove muzejske zbirke i njezino uvrštenje u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Lapidarium.  

S obzirom da Muzej ima i vrijednu zbirku plakata, predloženo je i otvaranje muzejske zbirke pod nazivom Zbirka plakata. Uz suglasnost Gradskog vijeća Muzej Lapidarium tako će sada imati sljedeće zbirke: Zbirka Lapidarij, Zbirka kulturno povijesna, Zbirka Galerija Rigo, Specijalizirane zbirke, Arheološka zbirka i Zbirka plakata.

Izvor Grad Novigrad

POREČ: Nova javna rasvjeta u Ulici Nikole Tesle

Snijeg u Gorskom kotaru - Photo: Goran Kovačić/PIXSELL

Snijeg moguć i u nizinama, na Jadranu olujni vjetar. Za vikend kiša