in

Općina Funtana objavila natječaj za financiranje udruga

Foto Tanja Kocijančić

Općine Funtana objavila je javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna za 2024. godinu koji će biti otvoren do 15. veljače 2024. godine.

Sredstva će se rasporediti na sljedeći način:

  • Program 3002 Školstvo i obrazovanje, Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju – 400,00 eura,
  • Program 3003 Kultura, Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi – 1.600,00 eura,
  • Program 3004 Sport i rekreacija, Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga – 84.090,00 eura,
  • Program 3005 Socijalna skrb, Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera – 3.215,00 eura,
  • Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe, Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe – 21.290,00 eura.

Više informacija naći ćete na službenoj stranici općine https://www.funtana.hr/

Foto Davor Šišović - Bookaleta

Grad Poreč objavio natječaj za financiranje poljoprivrednih udruga

euro novac pixabay

Prevarena Istranka: Putem aplikacije upoznala muškarca pa na kraju sama platila svoj skupi poklon