in

Grad Poreč objavio natječaj za financiranje poljoprivrednih udruga

Foto - Bookaleta - Ilustracija

Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području poljoprivrede provodi Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove Grada Poreča. Javni natječaj objavljen je 17. siječnja 2024. godine, a rok za podnošenje prijava traje do 17. veljače 2024. godine.
Grad Poreč poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede na području Grada Poreča.
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 32.520,00 eura.

Planirana vrijednost po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima određuju se
kako slijedi:
Područje natječaja: Poljoprivreda – Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi 3.000,00 €
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi 27.000,00 €
Ukupno raspoloživi iznos 32.520,00 €.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave natječaja, a završava 17. veljače 2024.godine.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Poreča-Parenzo www.porec.hr.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno u gradsku pisarnicu ili preporučenom poštom na adresu: Obala maršala Tita 5, Poreč s napomenom „ Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede za 2024. godinu – NE OTVARAJ”.

katarina nemet

ISTRA U SABORU – Nemet: IDS za strože kažnjavanje femicida i nasilja u obitelji

Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana objavila natječaj za financiranje udruga