in

Općina Tar-Vabriga otvorila natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Foto TZ Tar-Vabriga

Općina Tar-Vabriga raspisala je javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Rok za podnošenje pismenih ponuda je od 19.02.2024. godine do 29.02.2024. godine.

Ponude moraju biti adresirane na Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Jedinstveni upravni odjel, Istarska 8, 52465 Tar. Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARATI“.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Pisane ponude dostavljaju se putem preporučene pošte ili neposrednom predajom u prijemnoj pisarnici Općine, u zatvorenoj omotnici, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

Ponude će se otvarati dana 07.03.2024. godine s početkom u 09,00 h.

Mjesto otvaranja je u sjedištu Općine Tar-Vabriga u Taru, Istarska 8, općinska vijećnica. 

Više informacija na https://tar-vabriga.hr/dokument/696

haker Foto vicky gharat za Pixabay - Ilustracija cyber kriminal internet prevara

Putem lažnog linka tvrtki s računa skinuto 14.000 eura. Policija nakon 10 mjeseci uhitila ženu (28)

Foto Umjetnička škola Poreč

POREČ: David Pršurić osvojio prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju “Mladi Padovec”