in

Općina Vižinada povećala naknade za novorođene bebe i donijela važne mjere za zaštitu poljoprivrednih zemljišta

Uređen okoliša vrtića u Vižinadi

U skladu s uzlaznim natalitetnim trendom na svom području, Općinsko vijeće Općine Vižinada je na sjednici održanoj u srijedu 13. ožujka 2024. usvojilo odluku kojom se naknade za novorođenu djecu povećavaju za otprilike 13 posto. Ujedno, jedna od važnijih usvojenih odluka je i ona o agrotehničkim mjerama kojima će se dodatno zaštititi poljoprivredna zemljišta te spriječiti njihova devastacija.

Odluka o povećanju naknade za novorođenu djecu podrazumijeva primjenu novih iznosa od 1. siječnja ove godine, pa će tako sad obitelji za prvo dijete dobivati jednokratno 300 eura, za drugo dijete 450 eura, za treće 600 eura te 750 eura za četvrto i svako sljedeće dijete. U Općini su se na ovaj korak odlučili jer žele pružiti što snažniju potporu mladim obiteljima koja je u skladu sa socijalnim i društvenim ciljevima Općine, tim više što su svjesni činjenice da životni troškovi neprestano rastu.

Nadalje, Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vižinada podrazumijeva propisivanje agrotehničkih mjera kojima će se štititi poljoprivredna zemljišta i bez kojih bi se takvim vrstama zemljišta nanijela šteta ili umanjila poljoprivredna proizvodnja. Mjere se, među ostalim, odnose na uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, ali striktno i na zabranu raznih oblika njihove devastacije. Stoga se poljoprivredna zemljišta na području općine neće smjeti nasipati građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja te se na njih neće moći postavljati ili odlagati kamp kućice, prikolice, kontejneri te drugi pokretni objekti i naprave. Također, zabranjuje se iskop, odnosno skidanje humusnog oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta te njegovo odvoženje i prodaja, ograđivanje i gradnja betonskih ili zidova od opeke (dopušteni su samo tradicijski suhozidi) i gradnja i nasipavanje puteva i cesta protivno odredbama prostornog plana i bez suglasnosti nadležnog tijela Općine.

Što se tiče ostalih odluka, usvojene su one o pokretanju postupaka javne nabave za drugu fazu uređenja općinskih prostora koji se planiraju dati u zakup te odluke koje se odnose na održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području općine. Odlučeno je i da će se ići u prodaju nekretnina u vlasništvu općine po raspisanom javnom natječaju te je ujedno usvojen i statut Dječjeg općinskog vijeća. Tijekom trajanja sjednice predstavnici Studija Sonda održali su prezentaciju projekta Poslovno kreativnog centra Sonda kao nastavka projekta razvoja Općine Vižinada u smislu centra dizajna. Pritom su se kao jedan od osnovnih kriterija u obzir uzeli gospodarski i društveni efekti na lokalnu zajednicu. Dogovoreno je da će se na tu temu održati tematska sjednica općinskog vijeća zbog važnosti i kompleksnosti projekta.

Svakako valja spomenuti da je na sjednici donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora kojom su zbog proteka vremena i planiranog davanja u zakup novouređenih prostora podignute početne cijene zakupa. Ovom odlukom detaljnije se razrađuju grupe i područja djelatnosti u skladu s Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., te se povećavaju iznosi početnih jediničnih cijena mjesečne zakupnine, s obzirom da se nisu mijenjali od donošenja prve općinske odluke o zakupu poslovnih prostora iz 2003. godine. Povećanje je predloženo i usvojeno zbog inflatornih utjecaja, a primijenit će se prilikom davanja u zakup novih poslovnih prostora, ili u slučaju donošenja posebne odluke Općinskog vijeća kojom će se postojećim zakupcima ažurirati zakupnine ako su niže od početnih zakupnina koje podrazumijeva ova odluka.

Na kraju sjednice uslijedila su vijećnička pitanja i kroz njih se u najvećem dijelu raspravljalo o potrebama u pogledu održavanja i gradnje komunalne infrastrukture. Naposljetku je dogovoreno da Općina pokrene peticiju za hitnu sanaciju i uređenje dionice županijske ceste Kaštelir-Vižinada koja je svakim danom u sve gorem stanju, objavili su iz Općine Vižinada.

plakat tu smo za vas poreč obrtnik

Promotivna kampanja Udruženja obrtnika Poreč “Tu smo za vas”: Saznajte sve pogodnosti i kako pomažu članovima 

FOTO Klub ritmičko sportske gimnastike Poreč

Porečke ritmičarke osvojile puno medalja u Salzburgu