in

Općina Vrsar sufinancira umirovljenicima dopunsko zdravstveno osiguranje

Foto Tanja Kocijančić - Vrsar - Općinsko sjedište na Trgu Degrassi

Općina Vrsar donijela je odluku o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Općine Vrsar te imaju sklopljenu ili obnovljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu.

Pravo ne ostvaruju oni umirovljenici koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret proračuna Republike Hrvatske.

Općina Vrsar sufinancirat će dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika sufinanciranjem premije:

1. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 3.000,00 kuna (398,17 EUR) u 100% iznosu premije, odnosno s iznosom do najviše 70 kuna mjesečno

2. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose više od 3.000,00 kuna (398,17 EUR) do 5.500,00 kuna (729,98 EUR) 50% premije, odnosno s iznosom do najviše 35 kuna mjesečno.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja pokreće se podnošenjem zahtjeva, kojem je podnositelj dužan priložiti dokaze kojima dokazuje da ostvaruje to pravo.

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti su sljedeći:

1. dokaz o državljanstvu i prebivalištu na području Općine (presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu, odnosno prebivalištu na području Općine)

2. dokaz o sklopljenoj ili obnovljenoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja u tekućoj godini: presliku važeće kartice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili presliku Ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju ili drugi odgovarajući dokaz,

3. dokaz o visini isplaćene mirovine korisnika potpore za rujan 2022. godine (preslik odreska od mirovine ili drugi odgovarajući dokaz),

4. presliku rješenja o skrbništvu ili presliku punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, ukoliko stranku zastupa zakonski zastupnik ili punomoćnik.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine do 01.11. za tekuću godinu.

Sva pitanja vezana uz sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte zdravko.sverko@vrsar.hr, ili tel: 052/441-389.

Više informacija i detalja potražite na službenoj web stranici općine.

nova vas prvašići 2022

Gradonačelnik Poreča obišao sve prvašiće povodom Dječjeg tjedna

istria300 biciklisti utrka istra poreč

Istria 300 – Obavijest o zatvorenim cestama zbog biciklističke utrke