in

IDS VRSAR predstavio svoje kandidate za Vijeće: Realizirali smo projekte vrijedne više od 160 milijuna kuna

IDS je predstavio kandidate svoje liste za Općinsko vijeće Općine Vrsar i program za iduće četiri godine.

Ivan Gerometta – kandidat za načelnika Vrsara

Nakon što su u protekle četiri godine realizirani projekti u javnoj i komunalnoj infrastrukturi te programima sporta, kulture, socijale i zdravstva u ukupnoj vrijednosti preko 160 milijuna kuna, od kojih su najznačajniji izgradnja sportske dvorane (42 milijuna), energetska obnova Dječjeg vrtića Tići (9,67 milijuna), izgradnja Znanstveno edukacijskog centra Kontija (8,2 milijuna), izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradini (3,9 milijuna), izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Petalon (60,7 milijuna), izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje Kloštar (2,5 milijuna),  izgradnja kružnog toka s rasvjetom Montepozzo (3,2 milijuna), dogradnja ribarskog gata na starom molu (9,2 milijuna), rekonstrukcija zgrade u Dalmatinskoj 3, budući multimedijalni centar MORe MORe (1,2 milijuna),od čega je iz bespovratnih sredstava EU fondova Općini Vrsar odobreno skoro 22 milijuna kuna, IDS Vrsar u svom programu rada za razdoblje 2021. – 2025. godine planira nastavak ulaganja u infrastrukturne projekte, projekte poticanja gosporarstva, projekte rješavanja stambenog pitanja građana te ulaganja u projekte od socijalnog, kulturnog, obrazovnog te zdravstvenog značaja.

Od značajnijih projekata kandidati IDS-a izdvajaju:

-Rješavanje problematike stambenog zbrinjavanja građana kroz projekte POS Brostolade (u tijeku je procedura prijenosa suvlasničkih udjela na nekretninama budućih POS zgrada sa Republike Hrvatske na APN, za što je potrebna odluka Vlade RH) te programa dodjele zemljišta radi izgradnje obiteljskih kuća u Flengima i Begima,

-Opremanje knjižnice/čitaonice u zgradi bivše Osnovne škole, za koji projekt nam je odobreno 130.000 kuna iz EU fondova,

-Revitalizacija zone Sportskog aerodorma Vrsar – u proteklom razdoblju je konačno riješena imovinsko-pravna problematika na način da je Općina Vrsar postala samovlasnikom cijelog kompleksa

-Obnova užeg dijela starogradske jezge i Trga Degrassi – nakon što smo oživili starogradsku jezgru ulaganjem u dva poslovna prostora te komercijalizacijom prostora bivšeg TZ-a, nastavljamo s njezinim uređenjem,

-Modernizacija javne rasvjete na području naselja Vrsar – u prethodnom razdoblju je modernizirana javna rasvjeta u svim ostalim naseljima LED tehnologijom koja je značajno štedljivija i pouzdanija,

-Izgradnja poslovno/servisne zone na novoj lokaciji, obzirom da na dosadašnje predviđenoj lokaciji nije bilo moguće rješenje imovinsko-pravne problematike poglavito zbog sporova s Republikom Hrvatskom,

-Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže – ishođenje građevinske dozvole za najveće naselje Flengi je u tijeku i očekuje se u narednom periodu, za naselje Marasi građevinska dozvola je ishodovana dok je za ostala naselja izrada projekata u tijeku ili pred dovršetkom,

-Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Flengi – u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom te je već izrađen građevinski project,

-Revitalizacija Parka Dušana Džamonje – u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za ulazni objekt (info punkt, caffe bar te sanitarni čvor),

-Dovršetak projekta More More – opremanje multimedijom za koje je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1.5 milijuna kuna iz EU fondova te 480 tisuća kuna iz strane Ministarstva turizma,

Poboljšanje infrastrukture u naselju Brostolade (prometnice, pješačke staze te zelenih površina)  – u tijeku je izrada idejnog projekta te

Poticanje lokalnog gospodarstva kroz program mjera pomoći.

“Stavljanjem u funkciju Znanstveno edukativnog centra (ZEC), Multimedijalnog centra MORe MORe, sportske dvorane, ulaznog objekta u Park skulptura, revitalizacijom aerodroma te realizacijom navedenih projekata stvorit će se pretpostavke za snažni napredak i razvoj cjelogodišnjeg održivog turizma koji će valorizirati i promovirati iznimno bogatu prirodnu i kulturnu baštinu našega područja na dobrobit svih građana, gospodarstva i cjelokupne lokalne zajednice”, istaknuli sui z IDS-a.

Peršurić: Pred nama dovršenje nogometnog kampusa i projektiranje nove škole u Novoj Vasi

Nevrijeme u Istri: Padala tuča, u dva sata više od 4 tisuće munja