in

MARČANA: Na čelu Savjeta mladih Josip Peruško

Nedavno je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Marčana. Za predsjednika je izabran Josip Peruško, a za zamjenika Antonio Radola. Time je konstituiran prvi saziv Savjeta mladih Općine Marčana, čiji se članovi i zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine, doznajemo u općini.

Izabrani članovi Savjeta mladih Općine Marčana, osim navedenog predsjednika i njegova zamjenika, su:

– Gianluca Draguzet i njegova zamjenica Leonie Marie Vojnić,

– Mislav Fabijančić i njegova zamjenica Hana Radolović,

– Luka Škabić i njegova zamjenica Tea Dobran, te

– Valentina Žgomba i kao zamjenica Fabrizia Percan.

 U okviru svoga djelokruga,  Savjet mladih obavlja sljedeće poslove:

                – raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća, koji su od interesa za mlade;

                – u suradnji s Predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Marčana, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Marčana, te način rješavanja navedenih pitanja;

                – putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;

                – sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;

                – potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;

                – predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih;

                – po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Marčana na sjednice Savjeta mladih;

                – potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;

                – obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Foto: Članovi Savjeta mladih, načelnik Predrag Pliško i predsjednik Vijeća Denis Diković

Ustavni sud odbacio tužbe banaka vezane za švicarce. Udruga Franak: Gotovo je!

Istarska policija razbila zločinačko udruženje koje je varalo osiguravajuća društva – Lažirali nesreće i uzeli 2 milijuna kuna