in

Ministarstvo odgovorilo Katarini Nemet: Hrvatskim ribarima na raspolaganju 105 milijuna kuna

Ilustracija - Ribarski brod Paris na vrsarskom gatu - Foto Tanja Kocijančić

Zastupnica IDS-a Katarina Nemet u četvrtak je u Hrvatskom Saboru ponovno upozorila na velike probleme s kojima se susreće istarski ribarski sektor, nakon čega su objavili priopćenje pod naslovom kojim se obratila premijeru i ministrici poljoprivrede: “Istarski ribari su pred krahom i hitno trebaju europski novac.” U međuvremenu je reagiralo Ministarstvo poljoprivrede čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

katarina nemet
Foto IDS

“Kako bi se ublažili gospodarski i socijalni negativni učinci na sektor ribarstva te financijski pomoglo sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje te očuvanje radnih mjesta, Ministarstvo poljoprivrede provodi mjeru pomoći u obliku državne potpore putem bespovratnih sredstava za ribare, uzgajivače u akvakulturi i prerađivače proizvoda ribarstva i akvakulture, a za njenu provedbu planirano je ukupno 75 milijuna kuna.  Riječ je o sredstvima državnog proračuna RH, no prema pravilima za državne potpore koje je Republika Hrvatska dužna primjenjivati kao članica Europske unije, ova mjera potpore podliježe odobrenju Europske komisije te je 28. veljače 2022. godine upućen Europskoj komisiji zahtjev za odobrenjem koji je s njihove strane odobren 25. ožujka 2022. godine. Odmah po odobrenju potpore, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je nadležni Pravilnik kojim se propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i način dodjele na objavu. Kako bi se ubrzao proces podnošenja zahtjeva potencijalnim korisnicima i ranije je upućen popis dokumentacije kako bi po objavi Pravilnika svi bili spremni za slanje i podnošenje zahtjeva, za što je rok 15. travnja.

Trenutačno je u obradi mjera državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, tzv. de minimis potpora, koju dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede u vrijednosti od 30 milijuna kuna iz sredstava državnog proračuna. Od ove godine izmijenjen je pravilnik i izračun po korisniku u sektoru ribarstva znatno je povećan. Svjesni smo izraženoga problema s kojim se ribari suočavaju, a vezano uz štete na ulovima i alatima koje čine dupini. Sukladno pravilima EU u dijelu nadoknade štete od sisavaca, u dosadašnjem programskom razdoblju kojim je bila dozvoljena isplata štete samo na ulovu, ne i alatima, Ministarstvo poljoprivrede provodi mjeru nadoknade štete isključivo sukladno znanstvenoj studiji. U novome programskom razdoblju, Republika Hrvatska zatražila je omogućavanje nadoknade štete i na alatima i na ulovu. Očekujemo da će isto biti i odobreno, no potrebna je izrada znanstvene studije od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koju je Ministarstvo poljoprivrede već ugovorilo i izrada studije je započeta.

Što se tiče sredstava pomoći kroz fondove EU, ministrica poljoprivrede uputila je dopis povjereniku za okoliš i more Virginijus Sinkevičijus u kojem se traži žurno reagiranje na trenutačnu krizu sa prijedlogom mjera pomoći koje uključuju izmjenu postojeće Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo ali i omogućavanje dodjele kompenzacijskim sredstava kroz novu Uredbu o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Dodatno, na Vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva, zatraženo je od Europske komisije žurno djelovanje i osiguravanje sredstava pomoći i kroz ovaj izvor. Novom Uredbom o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu predviđena je mogućnost dodjele kompenzacijskih sredstava, za koji je osnovni preduvjet i temelj donošenje provedbene odluke od strane Europske komisije kojom će se utvrditi postojanje izvanrednog događaja, odnosno poremećaja na tržištu. Predmetnu Odluku donijela je Europska komisija  25. ožujka 2022. godine EK donijela je te se intenzivno radi na uspostavi ovoga novoga modela pomoći na razini EU.

Hrvatska Vlada već duže vremena osigurava podršku i rješenja kojima bi se pomoglo ribarima koji obavljaju ribolov u Savudriji, kako pravno tako i financijski i gospodarski. Također, kontinuirano provodimo konstruktivni dijalog s Republikom Slovenijom, a u cilju dobrobiti naših ribara.

Konačno, dijelimo brigu sa zastupnicom Nemet za hrvatske ribare uslijed enormnog povećanja troškova u obavljaju njihove djelatnosti te aktiviramo sve raspoložive mehanizme pomoći.”

Foto Istarska županija

Gotovo milijun kuna iz proračuna županije za aktivnosti Crvenog križa Istre

La mula de Parenzo - Foto A. Bančić

POREČ: Centar La mula de Parenzo u par mjeseci obišlo više od tisuću ljudi