in

POREČ: Reagiranje Adriana Jakusa na izjave vijećnika Maurizija Zennara

Adriano Jakus i Maurizio Zennaro

„Kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča u proteklom mandatu imam potrebu reagirati na netočne izjave gradskog vijećnika Maurizia Zennara, koji je u intervjuu od 18. travnja 2021. izjavio kako mu je onemogućeno korištenje talijanskog jezika u radu. Njegovu je izjavu prenio i kandidat SDP-a za istarskog župana Danijel Ferić.

Poreč je grad koji je ponosan na svoje vrijednosti. Na svoju multikulturalnost i dvojezičnost. Upravo zato je i upotreba hrvatskog i talijanskog jezika u službenoj komunikaciji i statutarno uređena. Grad ima zaposlenog prevoditelja za talijanski jezik, svi su se materijali za gradsko vijeće prevodili i na talijanski jezik, a prilikom obraćanja na talijanskom jeziku na sjednici Gradskog vijeća osiguran je bio i prevoditelj u vijećnici kako bi dvojezičnost doista bila ravnopravno zastupljena u radu Gradskog vijeća. Međutim, vijećnik Zennaro u dva je navrata odustao od prisustva prevoditelja, uz napomenu da to nije potrebno, te naglasio da će govoriti hrvatskim jezikom.

Oko dvojezičnosti nema kompromisa, to je naša vrijednost i naše opredjeljenje! IDS se za to bori više od 30 godina, čak i u vremenima kada to nije bilo popularno i opće prihvaćeno. I tu borbu nastavljamo i dalje. Svjesni smo da je predizborno vrijeme, ali pozivamo sve uključene u taj proces da se suzdrže od iznošenja neistina, a posebno kod tako osjetljivih tema kao što su prava nacionalnih zajednica.“

Bez vode 22. travnja dio Poreča

ISTARSKI STOŽER donio odluku o nastavi od 23. travnja – opet na daljinu većina učenika